Zonder zout is Krammer-Volkerak niet vrij van blauwalg te krijgen

MIDDELBURG – Zonder zout water geen gezond Volkerak-Zoommeer. Suggesties dat de blauwalg ook onder zoete omstandigheden valt aan te pakken, zijn volgens gedeputeerde Frans Hamelink (coördinatie deltawateren) ‘uit de lucht gegrepen’. Donderdag onderschreven vertegenwoordigers van ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die in het bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak vertegenwoordigd zijn, de conclusie dat het zieke randmeer alleen kan opknappen door zout water in te laten en een beperkt getij toe te staan.

Tot die slotsom kwamen ze na brede studies die bovendien door binnen- en buitenlandse deskundigen zijn getoetst. Hamelink over deze opvatting van het bestuurlijk overleg: “Het is allemaal uit en te na bekeken. Je moet je nu gewoon bij uitkomsten neerleggen: een zoet Volkerak-Zoommeer is geen optie meer.”

Gevolg is dat voor de landbouw in het oosten van Zeeland en in West-Brabant op een andere manier in de zoetwatervoorziening moet worden voorzien. Ook zijn maatregelen nodig tegen een hoger zoutgehalte in het nu zoete benedenrivierengebied. Hamelink: “Er komt daar in de toekomst via de Volkeraksluizen zout water binnen. De gevolgen, bijvoorbeeld voor de bollentelers, de glastuinbouw en de drinkwatervoorziening zijn vrij groot. Het is de bedoeling dat deze maand nog slimme oplossingen daarvoor in kaart worden gebracht.”

De gedeputeerde stelde met tevredenheid vast dat ook de provincie Zuid-Holland instemt met een zout Volkerak-Zoommeer. “Dat is constructief en loyaal, want we hebben het over de oplossing van een Zeeuws en West-Brabants probleem met grote gevolgen voor Zuid-Holland.”

Commentaar EM Vereniging: grote ingrepen met grote gevolgen, dus ook hoge uitgaven/kosten. Het is toch jammer dat de EM Bokashi kleiballen oplossing niet uitgetest wordt. Een test kost relatief weinig en kan snel uitgevoerd worden. Onze ervaringen zijn dat in bassins de blauwalg binnen 2 weken is verdwenen. Als het in het klein werkt, is er geen reden om aan te nemen dat het in het groot niet werkt.

En als het de oplossing blijkt te zijn, zijn de bollentelers, de glastuinbouw en de drinkwatervoorziening gevrijwaard van de gevolgen van het zoute water. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

bron: http://www.pzc.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *