We krijgen al ondersteuning…

      Geen reacties op We krijgen al ondersteuning…

SNM: Minister Verburg verzuimt het mestproblemen aan te pakken

Stichting Natuur en Milieu (SNM) is teleurgesteld in het mestbeleid van minister Verburg van LNV. Volgens de organisatie is de minister is gezwicht voor de landbouwlobby en verzuimt zij de noodzakelijke maatregelen te nemen. Natuur en Milieu verwijt de minister dat deze de normering voor stikstof op zandgronden en in lössgebieden niet voldoende aanscherpt. De voorgenomen aanscherping van 10% is niet voldoende om voor schoon grondwater te zorgen en aan de normen te voldoen.

SNM vindt het ook onverstandig dat minister Verburg de fosfaatgebruiksnormen niet aanscherpt. Bij het beleid is in 2027 nog 40 tot 60% van het oppervlaktewater te vervuild met fosfaten, aldus Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. "Problemen met onder andere blauwalg blijven zo nog jaren voortduren."

Natuur en Milieu wil een verbod op het gebruik van fosfaatkunstmest, gezien de overvloedige aanwezigheid van fosfaat in de grond door jarenlange overbemesting.

Ook pleit de organisatie voor het in stand houden van het systeem van ‘dierenrechten’ dat de groei van de veestapel begrenst. Op 5 december zal de organisatie deze standpunten naar voren brengen tijdens het ronde tafel gesprek over het mestbeleid, de Evaluatie Meststoffenwet 2007.

bron: Natuur en Milieu, 04/12/07

Copyright ©2007 AgriHolland B.V

bron: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=83999

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *