Voor Femke :-)

      Geen reacties op Voor Femke :-)

EM als cradle-to-cradle oplossing van het blauwalgprobleemFemke Halsema heeft haar belofte vragen over de blauwalg problematiek te stellen gestand gedaan. Op 16 november beloofde zij vragen te stellen en 14 dagen later is dit ook gebeurd. De vragen zijn gericht aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (klik hier voor de Tweede Kamer vragen).

Wij zijn erg blij dat Femke Halsema het blauwalg probleem zo serieus neemt. Er is echter nog meer te zeggen over de EM toepassing bij de bestrijding van blauwalg. De blauwalg wordt veroorzaakt door 2 belangrijke factoren: een hoge fosfaat concentratie en de aanwezigheid van pesticiden in het oppervlaktewater (zie: www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/archief/nieuws/2006/Blauwalg_domineert_dankzij_pesticiden.htm).

In het convenant wat Almere met andere gemeenten rond het Gooimeer heeft gesloten is het speerpunt in de bestrijding van de blauwalg overlast, het terugdringen van het fosfaatgehalte in de Eem en het Gooimeer. Fosfaten zijn namelijk een belangrijke voedselbron voor blauwalg. Het terugdringen geschiedt over een periode tot 2014 door de waterzuiveringsinstallaties te verbeteren en boeren te onteigenen. Door de landbouw beoefening te stoppen wordt tegelijkertijd een einde gemaakt aan het gebruik van kunstmest en zullen op termijn (bijna) geen fosfaten meer door uitspoeling in het oppervlakte water terecht komen.

De kosten van onteigening bedragen enkele honderden miljoenen euro. Wij willen hier pleiten voor een alternatieve oplossing. Een oplossing naar het hart van GroenLinks en elke ‘groene burger’. Een oplossing waarbij de boeren niet onteigend hoeven te worden, de landbouw omgevormd wordt tot biologische landbouw, de inkomsten van de boeren niet verminderen en niet onbelangrijk honderden miljoenen overheidsgeld bespaard worden.

Door de toepassing van EM (Effectieve Micro-organismen) in de landbouw kan namelijk een einde gemaakt worden aan het gebruik van kunstmest (nitraat, fosfaat en kalium) en pesticiden.  Bij toepassing van EM wordt organisch ‘afval’ gefermenteerd tot hoogwaardig voedsel voor planten.  De micro-organismen versterken bovendien het natuurlijk evenwicht waardoor de weerstand van planten tegen ziekten toeneemt. Mogelijke ziekten worden verder bestreden door EM preparaten die als biologische pesticiden dienst doen. Zodoende wordt het milieu niet meer belast en wordt zelfs aan het milieu toegevoegd. EM landbouw is in volledige overeenstemming met het Cradle-to-Cradle principe waar afval voedsel is en waar upcyclen het principe is (fermentatie verhoogt de voedingswaarde van organisch afval, composteren verlaagt de voedingswaarde).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *