Pilot voor het maken van bodemverbeteraar Bokashi van sloot en –oevermaaisel van start

Als onderdeel van het project ‘Maaisel: van reststof tot grondstof’ heeft Waterschap De Dommel twee zogenoemde ‘Bokashi’-hopen van sloot- en oevermaaisel aangelegd. Bokashi is Japans en betekent: goed gefermenteerd organisch materiaal. In de pilot test het waterschap of het maaisel door fermentatie kan worden omgezet tot een waardevolle bodemverbeteraar voor de landbouw.

Een betere bodem betekent voor de agrariër een hogere gewasopbrengst en voor het waterschap minder uitspoeling en een betere vochthuishouding. Een betere bodem kan water, mest en andere stoffen immers beter vasthouden. Zo wordt voorkomen dat o.a. schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Het maaisel wordt geladen in de bak van een mestverspreider. Daar worden de bokashi-materialen, waaronder effectieve micro-organismen (EM) toegevoegd. De mestverspreider mengt dit door het maaisel en spuugt het verkleinde maaisel eruit. Door het materiaal plat te rijden is het beter af te dekken zonder zuurstof. De hopen worden afgedekt, omdat de omzetting bij fermentatie zonder zuurstof verloopt . Deze conserveringstechniek zorgt ervoor dat, net als bij zuurkool, de energie in het product behouden blijft. Bokashi zou daarmee een voedingsbron vormen voor micro-organismen die in de bodem leven.

Pilot Brabantse waterschappen
Ook bij buurwaterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en Peel en Maasvallei worden vergelijkbare hopen opgezet. Hiermee willen de waterschappen de werkzaamheid en de verschillen in prijs en kwaliteit tussen leveranciers en verschillende Bokashi-methoden onderzoeken. Ook andere waterschappen in Nederland hebben ervaring opgedaan met het verwerken van maaisel tot Bokashi, deze resultaten zoveel mogelijk meegenomen in deze proef.

Komend voorjaar zal de Bokashi worden uitgereden op (mais)percelen van de deelnemende boeren en kan bekijken worden wat het effect is op de bodem en het gewas.

Bron: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184434

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *