Debat over blauwalg op donderdagvanavond 22 februari gaat niet door en wordt verplaatst

Het debat over de blauwalg van donderdagavond 22 februari gaat niet door en zal worden verplaatst.

Voor de tweede maal is het debat door de gemeente uitgesteld, vermoedelijk met 2 of 3 weken.

Wilt u allen de mensen inlichten waarvan u weet of denkt dat zij donderdagavond naar de Politieke Markt wilden komen?

Heel jammer maar we moeten nog even geduld hebben. 

Blauwalg motie voor proefneming met EM, donderdag 22 februari, 21:30 uur grote zaal van het Stadhuis

Oproep aan iedereen om naar het Stadhuis van Almere te komen

donderdag 22 februari, 21:30 uur

De GroenLinks motie om een proef met EM te houden in de Haven en in het Weerwater wordt donderdagavond 21:30 uur behandeld in de grote zaal van het Stadhuis.

Het is nu aan ons om gezamenlijk te laten zien waar we met z’n allen het laatste half jaar voor hebben gestreden.

Door maandenlang actie voeren hebben wij er voor gezorgd dat het blauwalg probleem ruim aandacht heeft gekregen in de media en op de agenda van de gemeente is gezet.

Na een hele serie openbare bijeenkomsten op het stadhuis zijn we nu zover gekomen dat er een motie ligt, die door bijna alle oppositie partijen wordt ondersteund en die de gemeente opdracht geeft om per direct een proef te starten met EM in Almere Haven en in het Weerwater.

De partijen die Almere besturen, PvdA, VVD, CU en CDA, liggen nog steeds dwars en laten de burgers in de kou- uh… blauwalg staan. Tot nu toe willen ze ons met een kluitje in het riet sturen en vinden dat hun oplossingen goed genoeg voor ons zijn.

Door onze massale aanwezigheid kunnen wij helpen deze fracties te overtuigen de burgeractiviteit serieus te nemen.

Middels het aannemen van deze motie door de gemeente kan het probleem toch nog op korte termijn opgelost worden. We willen geen zelfde zomer meer meemaken als vorig jaar.

email reactie

      Geen reacties op email reactie

Mijnheer,

Met belangstelling volg ik uw activiteiten om de blaauwalg te verwijderen. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de heren politici te overtuigen van de kracht van EM.

De opmerking van het PvdA raadslid ( U vermeld helaas zijn naam niet ) is hier weer een duidelijk bewijs van.

Boeren /tuinders die EM gebruiken zijn zeker niet achterlijk maar volgens mij hun tijd ver vooruit. Ik hoop dat U dit raadslid duidelijk kan maken dat zulke domme opmerkingen niet worden gewaardeerd .

Mocht een bezoek aan onze kwekerij bijdragen tot een positieve wending , kunt u altijd contact met mij opnemen

M. vr groet

Dick van der Maat, www.dvdmaat.com

Politieke Markt over blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en wordt verplaatst

De Politieke Markt over de blauwalg van donderdagvanavond 8 februari gaat niet door en zal worden verplaatst. Dit houdt verband met het onderzoek over de grondwaterkwestie van burgemeester Jorritsma. Dit onderzoek wordt morgen in de gemeenteraad besproken. De raadsleden hebben gisteravond besloten dat alle andere agendapunten om die reden doorgeschoven worden naar een volgende keer, dus ook het debat over blauwalg. De eerstvolgende mogelijkheid is dan, zoals het er nu naar uitziet over 2 weken, donderdag 22 februari.

Wilt u allen de mensen inlichten waarvan u weet of denkt dat zij donderdagavond naar de Politieke Markt wilden komen?

Heel jammer maar we moeten nog even geduld hebben

Opmerkingen Pvda bij Burger activiteit niet gestaafd door feiten

De Pvda heeft bij de burger activiteit naar voren gebracht dat Wageningse onderzoeken hebben aangetoond dat EM niet werkt.

Bij navraag bleek het niet over meerdere maar om slechts één onderzoek te gaan). Dit was niet een onderzoek naar blauwalg maar naar rundermest/ graslanden (1).

Het doel van het onderzoek was niet te bewijzen dat EM zou werken maar juist te bewijzen dat EM niet werkt.

Het is natuurlijk heel eenvoudig om een onderzoek te laten mislukken als dat je doel is, bijvoorbeeld:

1. de richtlijnen die de producent heeft aangeven voor dit onderzoek zijn niet gevolgd;

2. bovendien zijn handelwijzen uitgevoerd die een boer in de praktijk nooit zal uitvoeren;

3. de meetmethode die gebruikt wordt om de micro-organismen te meten was gebrekkig aangezien maar een deel van de micro-organismen daarmee gemeten kan worden;

4. als men vervolgens zegt dat er minder soorten micro-organismen in EM zitten dan in de literatuur gezegd wordt, en bovendien de gisten in de EM helemaal niet gevonden zijn, is het wetenschappelijk gehalte van dit aangehaalde onderzoek beneden elk wetenschappelijk peil.

De opmerking van Edwina Molina van Groen Links dat politici zich niet met de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek dienen bezig te houden is zeer juist gebleken. De opmerking van Pvda Raadslid dat je boeren alles wijs kan maken krijgt met bovenstaande een wrange bijsmaak.

Burgers met een goede intentie en een burgeractiviteit dienen met meer zorgvuldigheid benaderd te worden.

De Pvda had beter kunnen kijken naar een onderzoek (2) van de Universiteit van Bochum (zie Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006) waar wel het effect van EM op blauwalg onderzocht is. Dit onderzoek toonde aan dat de blauwalg in 2 meertjes/vijvers in de stad effectief met EM te bestrijden is. De opmerking dat EM in het Finse meer niet gewerkt zou hebben bleek het Pvda raadslid niet te kunnen onderbouwen met feiten dan wel onderzoek.

(1) Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems, Universiteit Wageningen

(2) Onderzoek nar het effect van EM op blauwalg, Universiteit van Bochum: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006.

EM aanpak algen wetenschappelijk bewezen door Duitse universiteit!

Sinds de invoering van EM-Technologie in Duitsland hopen zich de ervaringsberichten over de veelvuldige toepassingsmogelijkheden op.
In april 2005 is in de stad Münster/Westfalen een wetenschappelijk onderzoeksproject uitgevoerd met als doel de inzet van EM voor het herstellen van de waterkwaliteit wetenschappelijk te testen.
De wetenschappelijke onderzoekingen voor dit project zijn ondersteund door de Universiteit Bochum.
De stad Münster heeft alle vergunningen verleend voor dit onderzoek.
Het onderzoek is gedaan naar een sterk vervuilde groengordel (met name algen- en stankoverlast) om de oude binnenstad van Münster.

Overzicht van de onderzoeksresultaten
geen algengroei al direct in het 1e seizoen in "EM" vijver (in enige van alle vijvers)
vermindering fosfaatgehalte in 1e seizoen met 48%
vermindering fosfaatgehalte in 2e seizoen met nog eens 35% 
vermindering van verrottingsprocessen
vermindering van zwavelwaterstofvorming
verbeterde groei van waterplanten
verbeterde zichtdiepte van het water

Lees hier de onderzoeksresultaten: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006

 

Politiek Nu, uitzending 30 januari 2007 over de burgeractiviteit

Afgelopen donderdagavond was de avond van een burgeractiviteit;

Waar bleef de opgeviste, opgedregde blauwalg…

Afgelopen donderdagavond was er een burgeractiviteit.

Burgers mochten hun zegje komen doen over het blauwalgprobleem in Almere Haven.

Er waren er niet vijf maar zes sprekers in de rode zaal.

De tribune begon met 37 toeschouwers, inclusief de verantwoordelijk wethouder en de burgemeester.

En die zesde spreker, daar gaat deze column over.

Nadat de eerste vijf sprekers, allemaal vanuit de middenstand, keurig te kennen gaven dat zij duidelijk de dupe waren geworden van een politieke strijd tussen een VVDwethouder en een overgelopen GroenLinksraadslid kwam onverwacht extra steun vanaf de tribune.

De vergadering leek bijna beëindigd…totdat een soort microfoonstem vanaf de tribune klonk.

‘Nu wil ik ook eens wat zeggen.’

‘Ja, maar…’ probeerde de voorzitter nog.

‘Nee, daar heb ik niets mee te maken.

Het kan makkelijk.

Ik heb maar heel kort nodig.’

De spreker nam nauwelijks tijd om adem te halen, druk pratende liep hij naar voren.

Er was voor de voorzitter geen houden meer aan.

Deze zesde spreker, een mondige wat oudere ‘havenkom’ bewoner nam zonder toestemming vooraf, zonder verplichte aanvraag simpelweg het woord.

Hij hield een duidelijk en kort betoog en stelde als laatste een retorische vraag; ‘Wat denkt u wat er is gebeurd met de opgedregde blauwalg, twee vrachtwagens vol…ik heb het zelf aan de chauffeurs gevraagd …gedumpt in de put.

Ja, in de put en waar blijft het dan..het stroomt terug in ..’

Onder deze woorden liep de spreker weg en liet een zaal met vol politici in verbijstering achter.

bron: Politiek Nu, uitzending 30 januari 2007