Opmerkingen Pvda bij Burger activiteit niet gestaafd door feiten

De Pvda heeft bij de burger activiteit naar voren gebracht dat Wageningse onderzoeken hebben aangetoond dat EM niet werkt.

Bij navraag bleek het niet over meerdere maar om slechts één onderzoek te gaan). Dit was niet een onderzoek naar blauwalg maar naar rundermest/ graslanden (1).

Het doel van het onderzoek was niet te bewijzen dat EM zou werken maar juist te bewijzen dat EM niet werkt.

Het is natuurlijk heel eenvoudig om een onderzoek te laten mislukken als dat je doel is, bijvoorbeeld:

1. de richtlijnen die de producent heeft aangeven voor dit onderzoek zijn niet gevolgd;

2. bovendien zijn handelwijzen uitgevoerd die een boer in de praktijk nooit zal uitvoeren;

3. de meetmethode die gebruikt wordt om de micro-organismen te meten was gebrekkig aangezien maar een deel van de micro-organismen daarmee gemeten kan worden;

4. als men vervolgens zegt dat er minder soorten micro-organismen in EM zitten dan in de literatuur gezegd wordt, en bovendien de gisten in de EM helemaal niet gevonden zijn, is het wetenschappelijk gehalte van dit aangehaalde onderzoek beneden elk wetenschappelijk peil.

De opmerking van Edwina Molina van Groen Links dat politici zich niet met de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek dienen bezig te houden is zeer juist gebleken. De opmerking van Pvda Raadslid dat je boeren alles wijs kan maken krijgt met bovenstaande een wrange bijsmaak.

Burgers met een goede intentie en een burgeractiviteit dienen met meer zorgvuldigheid benaderd te worden.

De Pvda had beter kunnen kijken naar een onderzoek (2) van de Universiteit van Bochum (zie Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006) waar wel het effect van EM op blauwalg onderzocht is. Dit onderzoek toonde aan dat de blauwalg in 2 meertjes/vijvers in de stad effectief met EM te bestrijden is. De opmerking dat EM in het Finse meer niet gewerkt zou hebben bleek het Pvda raadslid niet te kunnen onderbouwen met feiten dan wel onderzoek.

(1) Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems, Universiteit Wageningen

(2) Onderzoek nar het effect van EM op blauwalg, Universiteit van Bochum: Persbericht 2005 | Projectresultaten 2006.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *