Onderzoek naar Effectieve Micro-organismen door Universiteit van Wageningen

Bron: website Universiteit van Wageningen over Project Almere Haven, onderzoek naar Effectieve Micro-organismen:
“ In de zomer van 2006 is in Almere Haven sprake geweest van extreme overlast als gevolg van blauwalg. Dit jaar heeft Rijkswaterstaat IJsselmeergebied aan de gemeente Almere een aantal maatregelen geadviseerd om de blauwalg ter plaatse te bestrijden. De geadviseerde maatregelen zijn ten eerste gericht op het voorkomen van overlast door het plaatsen van luchtbellenschermen en oliedrijfschermen en het in circulatie brengen van het water. Ten tweede op het bestrijden van algendrijflagen door het verwijderen van drijflagen en het grootschalig aanvoeren van buitenwater via pompen. Ten opzichte van 2006 lijkt de overlast door blauwalg beperkt gebleven in Almere Haven. Het zwemstrand van Almere Haven was enige tijd gesloten vanwege blauwalg.Modderballen die getest wordenDrijflaag in de havenMicrocystis uit de drijflaag in de haven

Een collectief van ondernemers en bewoners van Almere Haven heeft als oplossing het gebruik van modderballen in de haven aangedragen. Deze modderballen bevatten effectieve micro-organismen en zouden de competitie om nutriënten aangaan met de blauwalgen. Omdat er op wetenschappelijk gebied nog weinig bekend is over deze methode om blauwalgen te bestrijden heeft Rijkswaterstaat IJsselmeergebied aan Wageningen Universiteit gevraagd om onderzoek te doen naar de werking en eventuele nadelige bijwerkingen van deze modderballen. Het onderzoek zal eind 2007 worden afgerond.

Op 16 augustus zijn de haven en het zwemstrand bemonsterd en zijn er blauwalgen uit de haven meegenomen voor onderzoek. “Bemonsteringslocaties

bron: www.blauwalg.wur.nl/NL/Project+Almere+Haven/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *