Nieuw: Vijver-pakket om met EM de vijver natuurlijk schoon te maken en schoon te houden

De EMwinkel.nl is begaan met de balans en de gezondheid van onze vijvers; zij hebben hiertoe een mooi initiatief genomen: er zijn complete EM Vijver-pakketten samengesteld om met EM het natuurlijk evenwicht in vijvers te kunnen herstellen.

In het voorjaar vullen vijvers zich vaak met algen. De algen geven aan dat de natuurlijke balans in het water hersteld moet worden. Effectieve Micro-organismen zijn bij uitstek in staat om het natuurlijk evenwicht te herstellen. Omdat het niet altijd even eenvoudig is om er achter te komen welke EM-produkten je nodig hebt en in welke hoeveelheden, zijn er 3 verschillende pakketten samengesteld op basis van oppervlakte: tot respectievelijk 10, 20 en 30 m2.

Aanlegplaatsen voor micro-organismen
De pakketten bevatten de volgende EM produkten: EM Vijver, EM Bokashi ballen, Microferm, Zeeschelpenkalk, Bokashi strooisel en EM-X keramiek pijpjes.

  • EM Vijver is een variant van EM-Actief die veel specifieke micro-organismen bevat, vooral veel meer fototrope bacteriën.
  • EM Bokashi ballen. Deze bevatten de Effectieve Microorganismen, klei, EM-X keramiek en organisch materiaal en worden over de bodem van de vijver verspreid, 1 per m2. Op deze plakken ontstaan in de bodem van de vijver koloniën van positieve micro-organismen die zich verder over de bodem verspreiden.
  • Microferm. Deze toevoeging van EM-Actief aan het water zorgt gelijk voor een verbetering van het natuurlijk evenwicht in het water vanwege de enorme aantallen positieve micro-organismen. Dit kan het beste gedoseerd toegepast worden (1 liter op 10.000 liter water).
  • EM-X keramiek pijpjes. Deze netjes kunnen in de vijver gehangen worden ter verbetering van de waterkwaliteit. Het is nog beter om ze in een waterpomp te plaatsen zodat het water zoveel mogelijk met het keramiek in contact komt.
  • Bokashi strooisel. EM-Bokashi werd, voordat EM-keramiek op de markt kwam, gebruikt als een soort aanlegplaats voor micro-organismen. Men gebruikte een net met nauwe mazen of een zak om de EM Bokashi in het water te hangen. Voor een beperkte tijd zijn dat ideale plaatsen voor de Effectieve Micro-organismen die aan het water worden toegediend. Ze vermeerderen zich daar en de nieuwe micro-organismen worden voortdurend aan de omgeving afgegeven, waar ze hun zuiverende werking kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt het water steeds voorzien van anti-oxidanten en andere gezonde stoffen.
  • De zeeschelpenkalk wordt toegepast tegen blauwalg overlast of ter voorkoming hiervan. Kalk buffert en laat het Fosfaat neerslaan op de bodem. Heeft u last van groenalg dan geen zeeschelpenkalk gebruiken. Stro is wel goed te gebruiken bij groenalg.

meer info op EMwinkel.nl: het EM-vijver-pakket

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *