Maaisel en blad om de bodem te verbeteren

Gefermenteerd bladafval, bermmaaisel en ander organisch restmateriaal zijn geschikt als bodemverbeteraar op landbouwgrond. In diverse Overijsselse gemeenten doen boeren hiermee sinds enige jaren ervaring op.

Dinsdag was bij gemeente Hengelo de officiële opening van bokashislurven. Bokashi is de Japanse benaming voor goed gefermenteerd organisch materiaal.

In samenwerking met Loonbedrijf Te Riet uit Haaksbergen slaat gemeente Hengelo 1.000 ton blad per jaar op in slurven. Bij het in slurven persen van het bladafval voegt het loonbedrijf een mengsel toe van effectieve micro-organismen (EM) en oergesteentemineralen. De toevoegingen stimuleren het op gang komen van een fermenteringsproces. Na drie maanden is het bladafval voldoende gefermenteerd.

Voordelen van bokashislurven

‘Een voordeel van deze aanpak voor ons als gemeente is dat er veel minder transportbewegingen nodig zijn en dat we kunnen besparen op stortkosten’, vertelt Jos Koekkoek van gemeente Hengelo.

Onze indruk is dat bokashi bijdraagt aan een betere bodemstructuur

MARCO SOGTOEN, MELKVEEHOUDER IN HENGELO-NOORD

Uit analyses blijkt dat bokashi gemaakt van bladafval en bermmaaisel qua gehaltes stikstof en fosfaat vergelijkbaar is met rundveedrijfmest.

Levering aan boeren

Gemeente Hengelo gebruikt bokashi als organisch materiaal in perken en plantsoenen, maar levert het materiaal ook aan boeren. Onder meer aan Marco Sogtoen, melkveehouder in Hengelo-Noord.

‘We hebben nu drie jaar ervaring met het gebruik van bokashi op een perceel waar we snijmais telen en het bevalt goed’, zegt Sogtoen. ‘Onze indruk is dat bokashi bijdraagt aan een betere bodemstructuur.’

Afvalresten

Een aandachtspunt is volgens de melkveehouder dat het product soms afvalresten bevat, vooral blikjes. Koekkoek benadrukt dat er veel aandacht is voor het zo schoon mogelijk verzamelen van het bladafval, maar dat enige vervuiling haast onvermijdelijk is.

‘Gemeente Hengelo doet mee aan de Statiegeldalliantie om te bereiken dat er ook op kleine flesjes en blikjes statiegeld komt. Dat kan het probleem van zwerfafval een stuk kleiner maken.’

Mineral Valley Twente

Diverse Overijsselse gemeenten en waterschappen doen ervaring op met het verwerken van organisch restmateriaal tot bokashi. Dat gebeurt onder meer onder de vlag van Mineral Valley Twente, waar bijna alle gemeenten in Twente bij betrokken zijn.

‘Onze insteek is om in alle gemeenten van Mineral Valley Twente ervaring op te doen met het maken en benutten van bokashi op landbouwgrond’, vertelt Jasper ten Berge van Bij de Oorsprong in Dalfsen. Dit bedrijf begeleidt de meeste experimenten met bokashi in Overijssel.

Drie jaar gratis

‘Boeren krijgen het product de eerste drie jaar gratis op het land. Dat is nodig om hen ervaring te laten opdoen en kengetallen te verzamelen over het effect van bokashi op de bodem en gewasopbrengsten. Want boeren gaan geen geld betalen voor iets waarvan ze niet weten wat het hun oplevert.’

Aanvoer van bokashi blijft buiten de mestregels. Een boer mag het product gebruiken, als dit gebeurt binnen de kleine kringloop. Dat wil zeggen dat het moet gaan om materiaal uit de buurt (maximaal 5 kilometer).

Bron: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/03/29/maaisel-en-blad-om-de-bodem-te-verbeteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *