Kabinet voert een “klimatig beleid”

      Geen reacties op Kabinet voert een “klimatig beleid”

27-02-2008, bron: http://www.dierenbescherming.nl/nieuws.php?gid=12&pid=11&sid=1&id=1847

Met de aanleg van een dertig meter lange dijk is vandaag het startsein gegeven voor een landelijke actie onder het motto ‘Geen halve maatregelen, teken voor een krachtige Klimaatwet!’. De dijk staat symbool voor het gevecht tegen de opwarming van de aarde, die onder meer zorgt voor forse stijging van de zeespiegel. De campagne is een initiatief van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Jongeren Milieu Actief, in het kader van de HIER klimaatcampagne en wordt ondersteund door de Dierenbescherming en tientallen andere maatschappelijke organisaties.

De organisatoren vinden de huidige, vrijblijvende maatregelen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan onvoldoende. Een Klimaatwet, waarin wettelijk vastgelegd wordt dat Nederland ieder jaar haar uitstoot van broeikasgassen met minstens drie procent vermindert, zorgt dat Nederland haar klimaatdoelen wél haalt. Vanaf vandaag kunnen Nederlanders op klimaatwet.nu hun handtekening zetten om de oproep te ondersteunen. Ook zestien andere Europese landen vragen vandaag in hun land om een nationale Klimaatwet.

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming hielp graag mee bij de start van de actie door met één van de laatste zandzakken een bres in de dijk op het Plein in Den Haag te dichten. “Klimaatverandering heeft ook ernstige gevolgen voor dieren. Niet alleen voor (het voortbestaan van) diersoorten, maar ook zeker ook voor individuele dieren. Denk aan de gevolgen van hittegolven, zoals bijvoorbeeld watergebrek, oververhitting en zuurstofgebrek bij vissen, maar ook aan voedselgebrek door onder andere het opschuiven van seizoenen, aan verdrinking van vele dieren bij overstromingen, sterfte door ziektes die eerder niet of minder voorkwamen, zoals blauwtong, botulisme, blauwalg, babesiose en dergelijke. Zoals u ziet, is er de Dierenbescherming vanuit haar centrale opdracht – het beschermen van en het opkomen voor de belangen van dieren – veel aan gelegen dat het klimaat niet ontspoort. Dat dit met een goede klimaatwetgeving wordt bevorderd, staat voor ons als een paal boven water”, aldus Dales bij de start van de actie voor een Klimaatwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *