Jaarverslag EM Vereniging Nederland 2006 & 2007

      Geen reacties op Jaarverslag EM Vereniging Nederland 2006 & 2007

Na het opstarten van onze vereniging in 2005 was het afgelopen jaar het jaar van de actie. Daarbij waren vooral de ïhalvemodderballenïhalve zeer prominent aanwezig.

EM modderballen op de agenda gezet

Almere Haven (een plek waar een aantal actieve leden van onze vereniging woont of regelmatig verblijft) is in de zomer van 2006 getroffen door een ware blauwalg plaag. EM (geactiveerd en in de vorm van EM Bokashi modderballen) blijkt het middel bij uitstek om deze plaag aan te pakken.

Er hebben in dit kader zeer veel meetings, gesprekken, mail- en briefwisselingen plaatsgevonden. Zowel met Rijkswaterstaat, het Waterschap, de ‘politiek’, met ondernemers, bewoners en wetenschappers. Met name de hierboven genoemde actieve leden onder ‘aanvoering’ van Robert van Harten met steun van Henriette Spetter en Sattwa Valk (secretaris van de vereniging) hebben daar veel tijd en energie ingestoken.

In november is door de EM Vereniging in de haven van Almere samen met bewoners en vrijwel alle bedrijven rond de havenkom een dag georganiseerd om de EM modderballen te maken. Meer dan 50 mensen, niet alleen uit Almere, hebben in een zeer goede sfeer gezamenlijk de 12.000 EM modderballen gekneed.

Door deze acties zijn de EM modderballen tientallen malen in het nieuws gekomen. EM is daarmee op de agenda gezet. GroenLinks Almere heeft dit project actief ondersteund en gaat proberen het nu zelfs op de agenda van de landelijke politiek te zetten. De aanpak van de blauwalg in het Eem- en Gooimeer-gebied is namelijk een proefproject voor geheel Europa. Als het hier lukt om met EM de blauwalg aan te pakken zal dat hier niet alleen honderden miljoenen Euro’s besparen, maar in heel Europa toegepast kunnen gaan worden bij een probleem waar nog geen andere korte termijn oplossing voor is gevonden.

Onderzoek EM modderballen Universiteit Wageningen

Door de Universiteit van Wageningen worden op dit moment de EM Bokashi ballen onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van de blauwalg expert van Nederland op verzoek van Rijkswaterstaat.

zie: http://www.blauwalg.wur.nl/NL/Project+Almere+Haven/

Daarnaast proberen we nu om een samenwerkingsverband tussen bedrijven en universiteiten te creeren.

Gratis EM Modderballen

Mira International BV heeft via de EM Vereniging de EM modderballen gratis ter beschikking gesteld voor onderzoek in vijvers, grachten en zwembaden (deze actie is reeds verlopen). In een Fries meer zijn er al zeer succesvolle experimenten mee gedaan en door enkele tuinders zijn eveneens experimenten gedaan met ‘verbluffende’ resultaten. Onze EM-modderballen zijn deze zomer zelfs in de Theems gegooid door professor Higa! Al zoïhalven 9.000 modderballen zijn zo in het milieu terecht gekomen.

Dit allemaal dankzij de initiatieven van de EM Vereniging.

Een uitgebreid verslag van alle wel en wee rondom het EM modderballen project is te vinden op de website van onze vereniging https://www.emvereniging.nl.

Zeer geslaagde excursie van de EM-Vereniging

Een ander markant punt in het afgelopen jaar was de eerste door de EM Vereniging georganiseerde excursie en wel naar de Acer (Esdoorn) kwekerij van Dick van der Maat in Boskoop.

Het was een zeer interessante en geslaagde excursie, met meer dan 30 bezoekers. Vooraf waren er korte presentaties door Jan Feersma Hoekstra van Agriton en door de heer Marchant over EM in het algemeen. Daarna kregen we uitleg over het gebruik van EM bij het kweken van de Acers door de heer van der Maat. Het was natuurlijk vooral interessant doordat we vervolgens in de praktijk te zien kregen wat het effect van de toepassing van EM op de Acers was.

Ook kwamen de modderballen hier ten tonele: ten eerste worden ze in de kwekerij toegepast om de waterbassins blauwalgvrij te houden en ten tweede was er na afloop voor alle leden een zakje modderballen om thuis toe te passen. Kortom een geslaagde dag! Ook hiervan is een impressie op onze website te vinden.

Er was ook een premiïhalvere. Voor het eerst werden de met EM gekweekte Japanse Esdoorns te koop aangeboden direct aan de consument. Heel leuk dat het de leden van de EM Vereniging waren. Inmiddels worden de EM Acers ook via tuincentra verkocht, voorzien van een speciaal EM-label, zie

www.em-maple.com

Record aantal bezoekers vereniging website

De website van de vereniging https://www.emvereniging.nl is bijzonder goed bezocht. De website, die vooral in het teken staat van de EM acties, wordt met grote regelmaat geïhalvepdate. Er zijn op de site al 160 artikelen geplaatst. En de site is inmiddels zelfs al meer dan 1 miljoen maal bekeken!

Nieuwsbrieven

Dit jaar zijn er opnieuw 4 elektronische nieuwsbrieven verzonden (oktober, november 2006, en maart en juli 2007).

Erelid

Het aantal leden van onze vereniging is na de stormachtige groei van 2005 enigszins gestabiliseerd op zoïhalven 100 leden.

Voorgesteld wordt om de heer van der Maat – gezien zijn uitzonderlijke verdiensten op het gebied van EM en gezien zijn enthousiasmerende inspanningen – erelid te maken van de EM Vereniging.

Zelfs Prins Charles heeft al een EM Acer van dhr. van der Maat geplant en is naar verluidt een fan van EM!

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is tijdens de vorige ledenvergadering gewijzigd. De voorzitter Carel Heebink is afgetreden en is opgevolgd door Arie Oosterlee (voorheen secretaris). Sattwa Valk is tot secretaris benoemd. Jan Willem Spruit bleef penningmeester en Anton Treffers algemeen bestuurslid. Verder is Pans van Eijden gekozen tot opvolgster van Blanca Wester.

We staan op dit moment weer voor enkele bestuurlijke veranderingen. Anton Treffers zal het bestuur verlaten en Pans van Eijden heeft te kennen gegeven haar plek in het bestuur ter beschikking te stellen.

Twee leden hebben zich aangemeld voor de open bestuursplaatsen, te weten Chaja Meijler en Mark Spetter. Beiden zijn sterk betrokken bij het EM Modderballen project. Chaja heeft een eigen bedrijf gespecialiseerd in ïhalveraw foodïhalve delicatessen. Mark is ook zelfstandig ondernemer en werkt als consultant/projectmanager bij grote bedrijven.

We hopen dat ook het komende verenigingsjaar een actief jaar wordt waarin we EM met al zijn positieve kwaliteiten voor mens en milieu nog meer onder de aandacht kunnen brengen van zoveel mogelijk mensen.

Een effectief (verenigings)jaar gewenst!

Arie Oosterlee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *