Gemeente Almere erkent slechte communicatie rond modderballen

(WaterForum Online, 14 december 2006)De gemeente Almere erkent dat de communicatie met bewoners en ondernemers over de overlast door de blauwalg afgelopen zomer, niet goed is geweest. De gemeente wil dreigende overlast door blauwalgen en de maatregelen om die te bestrijden beter met betrokkenen communiceren. Bovendien zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat en het waterschap over de taakverdeling rondom onderzoek, signalering en bestrijding. Rijkswaterstaat gaat een twintigtal mogelijke maatregelen en oplossingen bestuderen om te zien welke de meest realistische zijn. Daarbij wordt bestrijding door middel van modderballen met zogenaamde ‘effectieve micro-organismen’ (EM) meegenomen (lees meer hierover: WaterForum Online, 7 december 2006). De EM vereniging is echter ‘allerminst tevreden’ over de gemeentelijke toezeggingen. GroenLinks wil een proefproject met modderballen.

Almere gaat zich ‘pro-actiever’ opstellen

"We gaan de communicatie pro-actiever oppakken dan de afgelopen jaren", belooft gemeentelijk woordvoerder Frank van Kampen. "Er zijn verschillende ideeën ingediend, zoals de modderballenactie van de ondernemers. We waarderen elk initiatief, maar omdat veel oplossingen werden aangedragen, moeten wij eerst bekijken wat ze waard zijn. In het voorjaar maken we bekend welke ideeën eventueel zijn te gebruiken. Als de blauwalg weer ontstaat, nemen we doeltreffende maatregelen die we vroegtijdiger zullen communiceren", zo laat de woordvoerder weten. Rijkswaterstaat onderzoekt mogelijkheden om de blauwalg in een vroeg stadium te signaleren en te waarschuwen. Ook bestudeert RWS welke maatregelen helpen bij acute overlast.

EM vereniging wil toezegging proefproject

"We zijn allerminst tevreden met de toezeggingen van de gemeente", verklaart Robert van Harten van de EM vereniging. "Weten wanneer de algen eraan komen, is niet het belangrijkste. Het is beter om het te voorkomen. We gaan er bij de gemeenteraad op aandringen dat er een experiment komt met de modderballen", aldus de initiatiefnemer. Hij weet zich daarbij door GroenLinks gesteund. Voor gesloten watersystemen heeft het modderballen gooien zich volgens Van Harten al bewezen. Het experiment heeft volgens hem vooral zijn waarde om zo het effect in open water te bekijken.