Eenvandaag: “Weg met de kunstmest: we maken Bokashi”

Kringloopboer Maurits Tepper vindt het boeren opnieuw uit. “We zijn nu nog gekke henkies. Maar ons bedrijf is een inspiratie voor de boeren van de toekomst. Laat ze ons maar voor gek verklaren.”

“Ik zou er geen geld in hebben gestoken als ik er niets in zou hebben gezien”, zegt Maurits Tepper. “Ik ben voor sommige mensen bedreigend en dat wil ik niet. Maar dit is de manier waarop ik het wil doen.” Tepper en zijn vrouw runnen sinds 2015 boerderij Eytemaheert in Leutingewolde in de kop van Drenthe. Zij runnen een zogenoemde kringloopboerderij: zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest – zoals het in het verleden gebeurde. “Dit doen we om de natuur te beschermen, te versterken en in stand te houden.”

Kringloopboeren als unique selling point
Maurits Tepper heeft een droom voor de toekomst. “Als jonge landbouwers nu eens natuurlijke mest gebruiken en gelijk duurzaam worden, dan krijgen ze een voorsprong in de wereld. Als dat gestimuleerd wordt door de overheid ben je heel ver. Kringloopboeren wordt dan in Nederland ons unique selling point, en dan willen ze dit in China ook.”

De Teppers zijn ondernemende boeren. “We zijn nu nog gekke henkies, maar ik hou mijn armen open voor die jonge boeren die het roer om willen gooien. ‘Old school’-boeren zitten in een lineair systeem, wij werken circulair. We zien voor Nederland een toekomst met duurzame én productieve landbouwbedrijven, ondersteunt met moderne technieken. Binnen 10 jaar kunnen we beter rendement draaien als de niet-circulaire boeren. Ook mijn blaarkoppen. Dat kan.”

Alleskunner
De kringloopboeren hebben 150 blaarkoppen. Deze koeien zijn er voor vlees én melk. In de huidige veebedrijven heb je of een koe die melk geeft of houd je vleeskoeien. “Onze koeien zijn dubbeldoel. Ze eten alleen gras van het eigen land. Vroeger was dat normaal”, vertelt Tepper. “En hun vlees is heel fijn en doorregen.”

“De blaarkop is de koe die alles kan. Ze eten alleen gras van eigen land want landbouwgrond is schaars. Akkerbouw gebruiken voor veevoer is eigenlijk raar,” vindt hij.

Voer van eigen bodem
“Onze proeftuin is van belang voor de regering”, zegt Tepper. De Wageningen University & Research (WUR) gebruikt Teppers boerderij als onderzoekscentrum om van dichtbij te kunnen bekijken hoe kringlooplandbouw precies werkt. “Martin Scholten, directeur van de Animal Science Group van de WUR gaat meten wat wij doen. De kennis gaan wij presenteren met onze partners (onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en WUR).” En studenten zijn welkom op de boerderij, in de toekomst kunnen zij er zelfs overnachten zodat er meerdaags onderzoek kan worden gedaan.

De boerderij van Tepper en zijn vrouw past precies in het Realisatieplan Kringlooplandbouw van landbouwminister Carola Schouten. Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw met een gesloten voedselsysteem. Alle voedings- en meststoffen blijven binnen het bedrijf. Op het land gebruikt de boer bijvoorbeeld mest van eigen dieren. Dieren krijgen voer van eigen bodem, zoals gras van het weiland of maaiafval bij een akkerbouwbedrijf.

Weg met de kunstmest: We maken Bokashi
Mest voor op het land maakt Tepper zelf, weg met de kunstmest: “We maken Bokashi. Dat is maaisel uit de natuurgebieden rond ons bedrijf. Dat gras laten we fermenteren, een beetje zoals zuurkool. We voegen klei en kalk toe waardoor er een soort mest ontstaat en dat gooien we weer over het land. Het is terug naar het oude landbouwsysteem. We halen de voeding uit de natuur. Bokashi is CO2-neutraal. En we gebruiken ook gewoon koeienpoep voor het land.”

“Zo stroomt het allemaal mooi in elkaar over, en het blijft binnen het gesloten systeem van de boerderij”, zegt Tepper enthousiast. Dit systeem houdt rekening met klimaat, biodiversiteit en duurzame bemesting en heeft ook invloed op de rest van de natuur. “Daarom komen weidevogels bij ons wél.”


bron: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/boer-tepper-gelooft-in-kringlooplandbouw-we-kunnen-een-voorsprong-nemen-in-de-wereld/

https://www.emnatuurlijkactief.nl/maurits-en-jessica-tepper-pionieren-door-te-boeren-zoals-vroeger/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *