Category Archives: veehouderij

‘Mestvergisting: een beroerde businesscase’

Stimulering van mestvergisting belemmert de weidegang in de melkveehouderij. Daarnaast zet Frank Verhoeven vraagtekens bij de waarde van digestaat voor de bodem. Door onderzoekers als Jaap van Bruchem was ik al snel overtuigd dat je economisch en ecologisch beter presteert, als je minder stikstof en fosfor in je bedrijf stopt en tegelijkertijd meer van je land en uit je koeien… Read more »

Thais leger helpt bij armoedebestrijding

      Geen reacties op Thais leger helpt bij armoedebestrijding

Van strijd en armoede naar vrede en vruchtbaarheid Niet alleen oorlogvoering of handhaving van de vrede behoort tot de taken van het Thaise leger maar ook de bestrijding van de armoede. Tijdens de jaren ’80 heerste er in het noordoosten van Thailand lange tijd bittere armoe als gevolg van verwoestijning door bosontginning en onvruchtbaar akkerland. Ook vielen communistische rebellen de… Read more »

Kuil is voor koe als zuurkool voor mens

      Geen reacties op Kuil is voor koe als zuurkool voor mens

We leven per slot van rekening in een oceaan van micro-organismen, ons leven is ervan afhankelijk.  Vooral de bacteriën in de darmen bepalen de weerstand van het dier  Er liggen nog veel mogelijkheden voor het gebruik van micro- organismen bij het verbeteren van de (vee)voeding, de gezondheid van mens, dier en bodem en het terugdringen van het gebruik van antibiotica…. Read more »

‘Kuilbulten met Bokashi moeten bodem verbeteren’

FROUKJE SIJTSMA LUINJEBERD  Staatsbosbeheer experimenteert de komende jaren met kuilbulten met bokashi. Dit is organisch materiaal, dat fermenteert en geschikt is als voeding voor weidevogelland. Bokashi – het woord het klinkt als de naam van een ver vakantieoord. De werkelijke betekenis is echter veel minder exotisch. “Bokashi is een soort compost. Het is organisch materiaal, bijvoorbeeld grasmaaisel, gemengd met kleimineralen,… Read more »

Terrabiome; een nieuwe brochure voor de groensector

Terrabiome is een brochure voor de groensector waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-organisch materiaal centraal staat. Het is een afgeleide van Terra; wat staat voor aarde en de term Microbiome. Dat is de interactie tussen micro-organismen op, rond en in levende organismen. De Effectieve Micro-organismen (EM) spelen bij deze interactie een belangrijke rol. Het Terrabiome gamma omvat microbiële preparaten en natuurlijk grondstoffen… Read more »

‘Landbouw is geen industrieel proces’

      Geen reacties op ‘Landbouw is geen industrieel proces’

Denkfouten zorgen ervoor dat de landbouw en veehouderij een moeizame toekomst tegemoet gaan. Het roer moet om vindt Jan Feersma Hoekstra van Agriton. Het kortetermijndenken, met de nadruk op een zo hoog mogelijke productie, heeft geen toekomst. De aandacht moet gaan naar een goede gezondheid van bodem en vee. Microbiologie lijkt hierbij het toverwoord. Lees het hele artikel uit de Plattelandspost… Read more »

‘Niet de koe, maar de microbiologie voeden’

Denkfouten zorgen ervoor dat de landbouw en veehouderij een moeizame toekomst tegemoet gaan. Het roer moet om, vindt Jan Feersma Hoekstra van Agriton. Het kortetermijndenken, met de nadruk op een zo hoog mogelijke productie, heeft geen toekomst. De aandacht moet gaan naar een goede gezondheid van bodem en vee. Microbiologie lijkt hierbij het toverwoord. Bekijk het hele artikel hier, of… Read more »