Category Archives: EM voor oplossing blauwalg probleem

Betoog Politieke Markt van de heer van Harten, donderdag 25 januari

Dank u wel mevrouw de voorzitter voor het mogen voeren van het woord. Geachte Raadsleden, Ik dank de raad dat wij in de gelegenheid worden gesteld om ons EM-burgerinitiatief aan u voor te leggen. Mijn naam is Robert van Harten, initiatiefnemer van wat in de volksmond het EM-modderballen project is gaan heten. Wat ik u, namens de overige deelnemers aan… Read more »

Overlast van blauwalg in Almere Haven

      Geen reacties op Overlast van blauwalg in Almere Haven

GroenLinks – 16 november 2006 – E.M. Molina – mondeling beantwoord 7 december 2006 bron: http://www.almere.nl/live/index.jsp?nav=1461&loc=196837&det=131437 Toelichting: De bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven hebben dit jaar ernstig hinder ondervonden van de blauwalg. De locale kranten stonden en staan de laatste tijd vol verontrustende berichten over deze overlast en de gevolgen voor de volksgezondheid en de horeca in de… Read more »

De produktie van de EM voor Almere bij Agriton

      Geen reacties op De produktie van de EM voor Almere bij Agriton

Klik hier voor een filmpje van de produktie van de voor Almere bestemde EM bij Agriton. Eerst wordt de Bokashi met kleipoeder gemengd. Daar wordt EM Actief aan toegevoegd en dat wordt een half uurtje gemengd. Van de klei massa worden dan “broden” van ± 25 kilo gemaakt en verpakt in plastic tegen het uitdrogen. Van deze broden worden in… Read more »