Blauwalg moeilijk te stoppen

      Geen reacties op Blauwalg moeilijk te stoppen

18 april 2008 – Engineering 360 – Peter van der Wilt

In de haven van het Zeeuwse Tholen hingen het afgelopen jaar dertien luidsprekers die ultrasone geluiden produceerden in het water. Het ultrasone geluid had blauwalgen moeten opblazen, om zo een eind te maken aan de stankoverlast die de algen veroorzaken. Rijkswaterstaat stopt nu met deze proef, omdat de methode, die toch al weinig effectief bleek, niet selectief genoeg is. Diertjes zoals de watervlo worden ook opgeblazen, zodat vissen minder te eten hebben.

Rijkswaterstaat plaatst nu weer een oliekeerscherm in de Thoolse haven, om de drijvende lagen blauwalg tegen te houden. Op andere plaatsen hebben Rijkswaterstaat en ingenieursbureau DHV geëxperimenteerd met waterstofzuigers, onderwaterpropellers en trilapparaten, maar dit leverde ook geen succes op.

In Appeltern in de gemeente West Maas en Waal is deze week elf ton Phoslock, kleikorrels die fosfaatbindend werken, aan het water van de plaatselijke zwemlocatie Het Groene Eiland toegevoegd. Binding van de fosfaten moet aangroei van blauwalgen voorkomen. Blauwalg floreert vooral in (bijna) stilstaand water, dat veel voedingsstoffen bevat en een temperatuur tussen twintig en dertig graden Celsius heeft. Phoslock is al in meerdere landen, waaronder Duitsland, getest en wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast. De universiteit van Wageningen keurt wekelijks de waterkwaliteit in Het Groene Eiland en houdt daarbij ook de visstand en de belasting voor watervogels in de gaten.

Havenmeesters, gemeenten en ondernemers zoals campinghouders hebben veel belang bij het weghouden van lagen blauwalg in het water. Omdat de algen behalve stank ook ziekten en huidirritaties kunnen veroorzaken leidt de aanwezigheid van blauwalg vaak tot een zwemverbod of de afsluiting van een strand. De problemen met blauwalgen nemen alleen maar toe de laatste jaren, vermoedelijk door het warmer wordende klimaat. Overigens vielen afgelopen zomer de problemen mee, omdat de zomer zelf tegenviel.

bron: http://www.engineering360.nl/nieuws-detailpagina.350.lynkx?guid=c0d683b0-ad2d-45a4-90fd-183afb53246f

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *