Algemene ledenvergadering EM vereniging op 28 september

Beste leden van de EM vereniging,

Zoals eerder beloofd nog een bericht over de algemene ledenvergadering van 28 september a.s.

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 28 september en begint om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Almere, Edvard Munchweg 27. Een routebeschrijving vindt u in bijlage.

Graag horen we van u of u op deze ledenvergadering aanwezig zult zijn (dan kunnen we voor genoeg stoelen en koffie zorgen).

U kunt dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@www.site123.nl of bellen met 06 3371 4030 (meestal voice mail).

Op de agenda van de ledenvergadering staan de volgende punten:

         Vaststellen van de agenda

         Jaar overzicht EMvereniging 2005

         Financieel verslag over 2005

         Vaststellen van de contributie 2007

         Samenstelling bestuur:

o        Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Carel Heebink (voorzitter)

o        Vaststellen van tussentijds aftreden Robert van Harten (secretaris), opgevolgd door Arie Oosterlee (was al bestuurslid)

o        Verkiezing nieuwe voorzitter; kandidaat: Arie Oosterlee (nu secretaris)

o        Verkiezing nieuw bestuurslid; kandidaat: Sattwa Valk

         Verslag van de derde Europese EM conferentie die 9, 10 en 11 september in Duitsland heeft plaatsgevonden, presentatie door Sattwa Valk

         Interessante toepassingen van EM technologie, presentatie door de heer Marchant (onder voorbehoud)

         Demonstratie van de website van de vereniging en het forum op de website

         Rondvraag

 

Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan kunt u dat tot 2 dagen voor de vergadering doen door een mailtje te sturen naar info@www.site123.nl of bellen met 06 3371 4030 (nog steeds: meestal voice mail).

 

Graag zien wij u op de 28e in Almere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *