The one magic trick you need to know about Bokashi juice

Over the past 12 years, I have been experimenting with Bokashi in many different ways – from small scale to large scale, residential to commercial.

I have set up large scale Bokashi at big restaurants and have learnt many lessons along the way with this from problems that have occurred. During this process, I discovered an incredibly handy, magic trick that solves one of the major inconveniences of using Bokashi – and I’m going to reveal this to you now…

One of the difficulties of using Bokashi on a large scale or with a large family is taking off the juice. If you leave it, this juice becomes incredibly smelly and can linger in the air for days. You can smell it on yourself for days too, which can become very unpleasant!

Five years ago, I started experimenting with an absorption method for the juice, and I found the magic solution.

I calculated that the maximum volume that can easily be handled is about 100 litres at a time, so experimented with using a large bin on wheels with a flip lid.

In the bottom of this bin, I put old soil, paper or any absorbent materials like sawdust for example. The extracted juice absorbed into this material so that there was no juice to take off. It was enormously successful – so I played around a little more!

I discovered it can even be used in a 20 litre bucket, as long as you have a tight-fitting lid. When tipping the bucket into your soil, the part that has absorbed the juice can be spread out much further, as it is super potent with lots of added microbes per cm3.

In turn, you can revitalise a much bigger portion of your soil. Magic!

Just when you thought Bokashi couldn’t get any better!

This method is perfect for those with large families, or those with really busy lives who cannot / choose not to prioritise gardening, as it is quick and easy.

However, if you are wanting to restore large areas of soil to grow food, larger-scale Bokashi is your best friend.

Top tip: I hear people say they don’t have enough carbon to process their Bokashi with when it is buried, so my advice is to work smarter, not harder. When the leaves fall off the trees in autumn and winter, collect them and store them for spring and summer to use when there is less carbon around. Also, if you have pampas growing in your neck of the woods, cut it with a pair of shears, dry it out and store it for later use, as this is really beneficial! It contains a high level of phosphorus, which our soils seriously lack.

Really, it is just a matter of thinking ahead for the whole year, as opposed to the here and now.

Bokashi will:

  • Improve your soil structure
  • Process all your kitchen scraps
  • Enable your plant roots to be stronger and longer
  • Add beneficial micro-organisms to your soil
  • Boost the immunity of your plants against pest and disease
  • Enable more water-holding capacity in your soil, so you need less water over summer
  • Improve the colour and cell structure of your plants
  • Start repairing your soil to a rich well-balanced medium

This concludes my series about Bokashi. I hope you’ll agree by now that Bokashi is magic! As ever, if you have any questions about my blogs, just get in touch and I’ll do my best to help. I’d love to see just one person take up Bokashi as a result of the knowledge I have shared here. Give it a go!

Happy Bokashi-ing

Bron: https://growinspired.co.nz/the-one-magic-trick-you-need-to-know-about-bokashi-juice/

Bokashihoop in natuurgebied de Weerribben

In natuurgebied de Weerribben, vlakbij Ossenzijl (Ov.), is het riet- en grasmaaisel van afgelopen najaar in een Bokashihoop verwerkt. De naastgelegen akkerbouwer was afnemer van deze reststromen. Natuurbeheerder en akkerbouwer helpen zo elkaar. Een experiment dat voor beide partijen goed uit lijkt te pakken.

Eind maart werd de Bokashihoop geopend en geïnspecteerd door de Agriton-adviseur Harry Veenstra en  akkerbouwers Thijs en Ferry de Haan. Het mengsel van gras en riet was goed gefermenteerd en heeft een mooie fijne structuur. De 120 ton Bokashi is uitgereden over 8 hectare voormalig maisland dat binnenkort grasland wordt. Met een mestverspreider wordt een deken van Bokashi over de landerijen verspreid en de bodem gevoed met rijke voedingsstoffen.

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashihoop-in-natuurgebied-de-weerribben/

Alles in de bodem is samenwerking

      Geen reacties op Alles in de bodem is samenwerking

Deltaplan Biodiversiteit

Door het massaal verdwijnen van insecten storten onze voedselketens in elkaar en wordt de wereldwijde voedselvoorziening bedreigd. Boeren, natuurbeheerders, wetenschappers en bedrijfsleven proberen gezamenlijk het tij te keren.

De Amerikaanse wetenschapsjournalist Elizabeth Kolbert noemde het in haar boek The Sixth Extinction (2014) de zesde uitstervingsgolf. In de diepe geschiedenis van de aarde hebben al verschillende uitstervingsgolven plaatsgevonden; volgens de wetten van de evolutie is het immers volkomen normaal dat bepaalde soorten uitsterven en plaats maken voor nieuwe soorten die beter aangepast zijn aan een veranderde omgeving. Maar deze keer is het anders. Dit is de eerste uitstervingsgolf die de mens zelf veroorzaakt én die zich in moordend tempo afspeelt. We verliezen aan de lopende band plant- en diersoorten. De biodiversiteit neemt razendsnel en dramatisch af en wetenschappers van een recente studie van de Verenigde Naties waarschuwen dat dit ‘net zo gevaarlijk is als de opwarming van de aarde’.

Niet elke uitstervende soort krijgt daarbij evenveel aandacht. In Kenia stierf een jaar geleden het laatste mannelijke exemplaar van de noordelijke witte neushoorn; het droevige nieuws werd door de Keniaanse krant The Daily Nation als breaking news gebracht met een rode banner op de website. Over de afname van biodiversiteit onder de enorme groep insecten op aarde (minstens een miljoen soorten) hoorden we tot voor kort echter maar weinig. Olifanten en tijgers laten zich nu eenmaal een stuk makkelijker tellen dan mieren en kevers.

Toch is het verlies van biodiversiteit binnen deze groep uiteindelijk zorgelijker. We hebben insecten nodig voor de bestuiving van onze gewassen, als voedsel voor vogels en andere dieren, en als recyclers van onze grond. De recente VN-studie concludeert dat onze wereldwijde voedselvoorziening ‘ernstig wordt bedreigd’ door het verlies van biodiversiteit. En dat verlies begint onder aan de voedselketen, bij de insecten. Zonder kleine kriebeldiertjes raken onze bodems uitgeput en storten onze voedselketens in elkaar.

Lees het hele artikel hier: https://www.groene.nl/artikel/alles-in-de-bodem-is-samenwerking

Het Nederlandse EM boek van prof. Higa is er weer!

Na vele jaren de boekwinkel verdwenen te zijn is het enige boek van prof. Higa, wat vertaald is in het Nederlands, weer verkrijgbaar! De originele titel is “An Earth Saving Revolution: A means to resolve our world’s problem through Effective Microorganisms” en dateert uit 1996! We zijn erg blij dat het boek na veler verzoek nu opnieuw is uitgebracht. Naast “EM in de praktijk” is dit een ware must-have voor iedereen die met EM werkt of aan de slag wil gaan met EM; een mooi kado voor jezelf, voor je mede-revolutionairen en voor de wereld!

Tekst op de achterkant:
Een grotere oogst, lekkerder groenten, gezonder vee, een schonere stal, een mooiere tuin, zuiverder water, een betere gezondheid… Dit alles is te bereiken met eenzelfde middel: Effectieve Micro-organismen, kortweg EM genoemd. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar EM werkt. EM is een mengsel van gewoon in de natuur voorkomende micro-organismen.
Het geheim zit ‘m in de combinatie. Deze maakt EM zo werkzaam en breed toepasbaar.
EM is een vinding van de Japanse landbouwprofessor Teruo Higa. Wetenschappelijk onderzoek moet de diensten die EM in de praktijk al bewijst nog precies verklaren. Dat is beter dan andersom. Liever eerst resultaat en dan de theorie, dan theorie zonder resultaat, aldus Higa.
EM is in de eerste plaats een uitkomst voor boeren. Het geeft betere oogsten en minder kosten. Bovendien worden kunstmest en bestrijdingsmiddelen grotendeels overbodig. Omdat er aan EM zelf niets kunstmatigs is, beperkt het gebruik de milieuvervuiling enorm.
EM is een bijna universeel product. Gemeenten lossen er GFT-problemen mee op. EM in het zwembad maakt chloor overbodig. EM reinigt oppervlaktewater en is zelfs medisch toepasbaar. De toepassingen zijn legio, de kosten laag en de besparingen vaak hoog.
Dit boek vertelt de principes en toepassingen van EM. Het geeft de gebruiksaanwijzing voor verschillende toepassingen. Het is voor boeren, kwekers en ambtenaren, en voor iedereen die de gezondheid en het milieu ter harte gaat. Lees erover, probeer EM en overtuig uzelf.

Het boek telt 191 pagina’s en de prijs is slechts € 18,50

O.a. verkrijgbaar in EMwinkel.nl: https://www.emwinkel.nl/product/effectieve-microorganismen-voor-een-duurzame-landbouw-en-een-gezond-milieu/

Eerste bokashi-slurf

      Geen reacties op Eerste bokashi-slurf

RODEN Woensdag is bij Koers Handel BV in Bovensmilde de eerste ‘bokashi-slurf’ uit de gemeente Noordenveld geopend.

De gemeente heeft jaarlijks 1.500 ton bladafval. Hiervan wordt 500 ton verwerkt tot bladaarde, de zogenoemde bokashi. Deze circulaire en duurzame werkwijze levert verschillende voordelen op. Zo wordt het bladafval omgezet in een rijke grondverbeteraar, zorgt het voor een kleinere organische reststroom en zijn de vervoersafstanden beperkt. Onder begeleiding van het bedrijf Bij de Oorsprong is een bladbokashi-pilot voor de gemeente Noordenveld en de boermarken opgezet.

Grondstof

Landschapsbeheer Drenthe heeft de gemeente Noordenveld en Boermarke Oosteind en Westeind in Norg voorgesteld om bladbokashi toe te gaan passen onder de laanbomen bij de Havezathe Mensinge en op een aantal brinken in Norg. Door het jarenlang weghalen van het blad is de bodem hier sterk verarmd en hebben de bomen geen voedingsstoffen meer om vitaal te kunnen blijven.

Veel bomen kwijnen weg. Het gebruik van bladbokashi zorgt voor meer voedingsstoffen en organische stof in de bodem, precies wat bomen nodig hebben. Hiernaast gaat de gemeente bladbokashi als grondverbetering in plantenvakken toepassen. Door het als toplaag te gebruiken, verstikt het onkruid en hoeft de gemeente minder vaak te schoffelen.

Compostdag

Tijdens de compostdag op zaterdag 30 maart stelt de gemeente Noordenveld naast compost ook bladbokashi beschikbaar aan inwoners. Inwoners die compost en bladbokashi willen ophalen, moeten wel hun afvalpas tonen.

De gratis compost en bokashi is op deze dag van 8.00 tot 15.00 uur te verkrijgen op drie locaties: De Aanleg 4, Peize, Eenerstraat 69, Norg en Ekkelkamp, Roden.

Bron: https://roderjournaal.nl/artikel/1003556/eerste-bokashi-slurf.html

Bokashi-emmer op Zweedse TV

      Geen reacties op Bokashi-emmer op Zweedse TV

Dochterbedrijf Agriton Sverige heeft in één klap de Bokashi-keukenemmer beroemd gemaakt in Zweden. In een televisie-uitzending was er uitgebreid aandacht voor ‘Så fixar du bästa komposten’ (Dan maak je de beste compost). Bekijk hier het filmpje. Kun je meteen je Zweeds wat bijspijkeren…

Agriton in Zweden is niet alleen actief voor huis & tuin maar op agrarisch gebied. Zij krijgt bijvoorbeeld ook ondersteuning van de EU plattelandsfonds bij het project “Odla Ihop Öråker”. Het project is gebaseerd om duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen. Het stimuleert de tuinbouw naar een duurzame teelt, creëert habitat mogelijkheden voor insecten en bestuiving en brengt het fermenteren van paardenmest en andere organisch materiaal onder de aandacht. De lange-termijndoelstelling is om het permacultuurproject uit te breiden naar een bredere duurzame landbouw.

Meer info op Agriton Servige

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-emmer-op-zweedse-tv/