EM-X Gold bij herstel van enkelbreuken

      Geen reacties op EM-X Gold bij herstel van enkelbreuken
Een bijzonder voorbeeld van het zelfhelende vermogen van EM-X Gold:
Een meneer uit Griekenland die regelmatig EM-X Gold en EM-drink bestelt, vertelde ons hoe EM-X Gold zijn vrouw heeft geholpen:
Vorig jaar zomer brak zij haar beide enkels en artsen vertelden haar dat ze 6 tot 8 weken na de operatie niet zou kunnen lopen/staan. Zij besloot om elke dag 50 ml EM-X Gold te drinken (naast haar medicijnen) en na 17 dagen kon zij, met hulp van haar man en met orthopedische schoenen, staan en lopen. Sindsdien hebben zij het lopen verder opgebouwd en nu lopen zij dagelijks elke ochtend om 05:00 uur naar de kerk, 17 kilometer verderop (in 2,5 uur). Ook tijdens corona zijn zij door EM-X Gold te drinken, gezond gebleven.
Het is duidelijk dat deze familie EM-fans voor het leven zijn, en proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren.

Urgent bericht van prof Higa over EM en het corona-virus

Professor Higa, de uitvinder van EM, heeft op de website van de Japanse EM Research Organisatie emrojapan.com/living/ het volgende artikel geplaatst:

An urgent proposal by Dr. Teruo Higa

The Coronavirus Pandemic (COVID-19) and a Third Way

Hieronder enkele punten uit het artikel samengevat en vertaald, en daaronder het volledige artikel: 

De Coronavirus pandemie (COVID-19) en een Derde manier 
Professor Higa beschrijft verschillende oplossings mogelijkheden voor de wereldwijde coronavirus pandemie die hij omschrijft als ‘het equivalent van een derde wereldoorlog’.  
“Simpel gezegd: de wereld is in paniek vanwege de harde realiteit dat conventionele medische technologie volledig is verslagen door het nieuwe coronavirus. “   
 
Hij beschrijft 3 mogelijke oplossingsrichtingen:
1e. Allereerst de preventieve maatregelen, inclusief het dragen van mondkapjes, handen wassen en afstand houden.
2e. De tweede oplossingsrichting is het gebruik van vaccins en geneesmiddelen, maar omdat dit type virus moeilijk te behandelen is, leidt dit tot het slechtst mogelijke scenario: de huidige pandemie.
3e. De resterende derde oplossingsrichting is het verbeteren van het microbioom van het menselijk lichaam en van de leefomgeving met behulp van goede micro-organismen, het verhogen van het anti-oxiderende vermogen van het leefmilieu en van levende organismen, en hierdoor op alle mogelijke vlakken het leven herstellend en de immuniteit verhogend.
 
“Om meteen de conclusie te trekken, we moeten EM (Effectieve Micro-organismen) gebruiken en ons focussen op het creëren van een EM-gecentreerde levensstijl.

Bij een pH-waarde lager dan 3,5 worden veel virussen al binnen enkele seconden inactief en tegelijkertijd kunnen schadelijke micro-organismen niet groeien.” 

Op de website van de EM Research Organisatie zijn een aantal artikelen van professor Higa gepubliceerd over de toepassing van – en onderzoek naar – EM bij virus-epidemieën: 
* de vogelgriep pandemie; dit begon met indirect bewijs, en de resultaten zijn verrassend geweest (februari 2009);
* EM toegepast voor mond- en klauwzeer in Japan (mei 2010);
* EM bij mond- en klauwzeer in Korea (januari 2011);
* maatregelen en preventie van vogelgriep (H7N9) met behulp van EM (april 2013),
* de antivirale effecten van EM (december 2013)
* de antivirale effecten van EM (deel 2, december 2014) werden gepresenteerd op de Japanse Vereniging voor Virologie en geen bezwaar was naar voren gebracht met betrekking tot deze resultaten. 
Zie verder het volledige artikel hieronder (EN):


An urgent proposal by Dr. Teruo Higa
 
The Coronavirus Pandemic (COVID-19) and a Third Way
 
Article # 153 Published in the Digital New Deal 
The new coronavirus that first occurred in Wuhan, China has become a global pandemic, and humankind is now entering the equivalent of World War III. To put it simply, the world is panicking in the face of the harsh reality that conventional medical technology is completely defeated by the new coronavirus. This has even led to the postponement of the Tokyo Olympics.
 
Common sense preventative measures include the use of masks, thorough washing of hands, and maintaining a safe distance to avoid viral splashes, etc., and eating and living in way to improve immunity; this is the first way. The second way involves medical measures using vaccines and medications, but this type of virus is difficult to deal with, leading to a worst-case scenario like the present pandemic.
 
The remaining third way is to improve the microbiome of the human body and the environment with good microorganisms, improve the antioxidant power of the environment and living organisms, thus creating a lifestyle that revives all fields, including the natural world, as well as enhances immunity.
 
That is, in order to improve healthy life, useful microorganisms are utilized, the quality of the environment and foods is improved, and microorganisms desirable for health are converted into foods and become part of daily life.
 
To give the conclusion first, we need to utilize EM (Effective Microorganisms) and focus on maintaining an EM-centered lifestyle.
 
EM has been used over the past forty years in primary industries and as measures against environmental pollution, and its safety has been confirmed worldwide. In the United States, Germany, Indonesia, etc., ProEM・1Ò is manufactured as a probiotic drink for human consumption, and is available to anyone through Amazon and many other online shopping sites.
 
Furthermore, EM is sold worldwide and is available everywhere. The EM may be activated and increased and used freely, in which case its use is the responsibility of the user, and the manufacturer is not responsible for its effects. That is, in order to assure safety, an activated solution needs to be prepared according to the manual and be at a pH of 3.5 or less.
 
Needless to say, at a pH level below 3.5, many viruses are inactivated within seconds and at the same time, harmful microorganisms cannot grow.

For general specific use, refer to the Dr. Higa’s Living a Dream Vol. 147.In the article #4 of this series (February 25, 2009), I discussed EM’s response to the avian influenza pandemic; this began with started with circumstantial evidence, and the results have been surprising.

After that, article #27 addressed foot-and mouth disease in Miyazaki (May 2010), in #37 we discussed the use of EM for foot-and-mouth disease in Korea (January 2011); #69 discussed measures and prevention of avian influenza (H7N9) utilizing EM (April 2013), in #77 the antiviral effects of EM (December 2013) and the antiviral effects of EM Part 2 in article #89 (December 2014) were presented at the Japanese Society for Virology and no objection was raised regarding these results.

Again, the background, purpose, results and discussion are as follows.

Background and Purpose
EM・1 is used for environmental improvement in organic agriculture, livestock raising, aquaculture, river purification, etc., and is said to prevent infections in animals and plants caused by pathogenic microorganisms.At the 61st meeting of the Japanese Society for Virology we reported the results of EM・1 inactivating the herpes simplex virus (presented), and will present the results of its ability to inactivate influenza virus, in order to examine the preventive effects of EM・1 on viral infection.EM: Effective Microorganisms
[Materials and Methods 1] What is EM-1?Influenze virus is inacivated at mildly acidic pH (acetic acid, lactic acid, citric acid).
What are the benefits of EM-1?
1. Safety
Registered as A feed for livestock. Has been used for thirty years and there have been no reports of harm to livestock.
2. Inexpensive, economical, adaptable
It can be mass-produced inexpensively without the need for a special place or equipment, and can be used anywhere and anytime.
3. Results of its use
It has been widely used in livestock houses and poultry houses for cleaning and spraying because of its many achievements in reducing odor and the outbreak of diseases.
4. Environmental purification
EM has environmental purification properties. In addition to controlling pathogens only through its pH level, its environmental purification properties can increase the population of microorganism flora (good microbes) that provide a good sanitary environment for humans and livestock, maintain an environment good for health, and prevent the invasion of pathogens.

Results and Discussion
1. Influenza virus is inactivated by EM・1. It was confirmed that virus inactivation depends on the EM・1 concentration and occurs under mild acidity (pH<4.3). Virus inactivation (reduction of infectivity titer to 1/10,000) occurs in five seconds at room temperature and one minute at 0°C.

2. After influenza virus is adsorbed in cells, mild acidity (pH 5.0-5.6) within the endosome induces changes in the envelope protein M2 and HA structures, and infection begins. It is believed that the virus particles exposed to EM・1 undergo structural changes in M2 and HA at a weakly acidic pH, and irreversible inactivation occurs.

3. Non-toxic and inexpensive EM・1 is used for livestock barn and indoor spraying.Influenza virus inactivation by EM・1 occurs rapidly even at room temperature and 0°C. The effect of preventing influenza virus (bird, swine, human) infection is considered a promising research topic in the future.

4. The inactivation ability of EM・1 was demonstrated in regard to herpes virus (last year at the Society) and influenza virus. It was suggested that one of the reasons EM・1 suppresses the occurrence of various infectious diseases in plants and animals is that its weakly acidic pH suppresses pathogens.

Swine fever (porcine cholera), which became pandemic in China last year, was also a virus.
It has been reported that livestock farms in China properly using EM did not become infected at all even if outbreaks occurred in the neighborhood. EM has an inhibitory effect on various viruses.

Those who have read this far may wonder why such a good thing is not used more widely, but the answer is simple. Even a layperson can understand that increasing the population of microorganisms that are useful for the environment and health can resolve harmful situations. However, in reality, a method to deal with the huge number of cases over many years using EM is impossible within the conventional research system.

Therefore, since there is no expert in the public sector, no matter how much this technology may be a Godsend, it will not be used. That said, all EM technology is open to the public, and even without guidance from specialists it is safe to use, can be used by laypersons at their own risk, and can even be implemented in the lower grades of elementary school. As we experience again another pandemic at present, experts in this area are unlikely to find a third way, but the conclusions have already been reached.


Photo 1: Activated EM・1 solution is sprayed in response to the new coronavirus (Gijang County, Busan, Korea): Article published in CBS uncut News
https://www.nocutnews.co.kr/news/5303926


Photo 2-3: A factory in Indonesia
 
In Dr. Higa’s Living a Dream Vol. 147, I introduced the case of Busan city (photo in this magazine) where EM is being sprayed to control the new coronavirus, and the Seoul Daily (Seoulilbo) also has reported on the use of EM in Gwanak District, Seoul.
Many other countries, including Japan, should take serious note of these reports.

Seoul Daily (Seoulilbo) reports that Gwanak District, Seoul, has provided disinfection and disinfection services to households located in the blind spot of the COVID-19 epidemic using effective microorganisms (EM) and alcohol to prevent the spread of infectious diseases. As the Seoul Daily (Seoulilbo) reports, “These epidemic measures are based on the use of alcohol and EM, which is harmless to humans and certified by the Ministry of Health and Welfare and the EPA. It is effective not only in preventing the spread of infectious diseases, but also in controlling pests, removing odors in sewers, and removing mold, and is expected to greatly contribute to creating a comfortable living environment for vulnerable groups living in semi- underground dwellings.” (Source article-Seoul Daily [Seoulilbo]: Gwanak District, Seoul, 200 vulnerable households disinfection support -URL: 
http://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=410591)

 
 Photo 4: Article published in Seoul Daily (Seoulilbo) 

bron:  Urgent Proposal by Dr Higa on COVID-19-Article.pdf

EM en virussen

      Geen reacties op EM en virussen

Handen en mond

EM vereniging Duitsland heeft onderstaand bericht samengesteld en EM vereniging Belgie heeft het voor ons vertaald! Wat een mooie samenwerking!

Spuit EM-A/MicroFerm (puur of 10% verdund met water) op je handen en wrijf het vocht in. Spuit als preventie in de mond een paar keer op de binnenkant van de mond, zodat de slijmvliezen volledig bedekt zijn. Het zou goed zijn deze toepassing elke dag vaker uit te voeren. Hoewel we geen keelmeetgegevens hebben, lijkt het ons de meest verstandige manier om de virussen direct in de keel te inactiveren en te voorkomen dat ze het lichaam binnendringen.

Herhaal dit voordat u het huis verlaat en nadat u bent teruggekeerd als een effectieve preventieve maatregel. Het meerdere malen besproeien van kleine hoeveelheden EM is effectiever dan het slechts eenmaal te gebruiken.

De met water verdunde EM kan best niet langer dan een dag in de spuitfles blijven, met uitgezonderd in een vacuüm vernevelflacon waar de verdunning langer goed blijft.

U kunt zowel kant-en-klare EM-producten gebruiken als Microferm en Wipe&Clean als de “EM-A” (A=Actief) die u zelf heeft gefermenteerd.

EM in de dagelijkse voedselinname

De melkzuurbacteriën, gist en fotosynthetische bacteriën in EM en hun tijdens de fermentatie gevormde stofwisselingsproducten zorgen voor een goede darmflora en daarmee voor een goed functionerend immuunsysteem als het beste wapen tegen virusaanvallen.

EM-gebruik in huis

Het besproeien van verdunde EM in het hele huis is zeer nuttig, niet alleen in virustijden (verdunning van ca. 10-20% EM met water).

Een luchtbevochtiger met EM wordt ook aanbevolen. Op deze manier wordt de lucht in de ruimte continu opgewaardeerd met EM en helpt het de regeneratieve kracht van het menselijk lichaam te versterken. Je wassen en het reinigen met de microbiële reinigingskracht van EM komt dit doel ook ten goede.

Het is nu ook algemeen aanvaard dat wie in een huis woont dat gebouwd is met EM, minder verkoudheid of griep krijgt, enz.

EM-keramiek in het drinkwater

In principe is het raadzaam om uw eigen slijmvliezen vochtig te houden tijdens virustijden. Je kunt de kwaliteit van de dranken verbeteren met EM-keramiek. In verschillende kweekexperimenten werd EM-keramiek onder de petrischaal geplaatst en hebben ze gemerkt dat de microbiële belasting sterk werd gereduceerd en de aangroei van virussen en kankercellen werd aanzienlijk onderdrukt.

Conclusie

Veel dominante positieve (probiotische) micro-organismen, verspreid in de leefomgeving, bieden een goede ondersteuning bij de verdediging tegen allerlei soorten virussen.

Achtergrondkennis: Studies over EM en virussen

Iedereen die EM al lang kent, weet dat het in staat is om de verspreiding van virussen te voorkomen.

Niet voor het eerst is onze maatschappij hulpeloos tegen een virusepidemie.

Op de website www.emrojapan.com rapporteerde Prof Higa al in 2009 over de Mexicaanse griep, mond- en klauwzeer en het gevaarlijke H5N1-virus van de vogelgriep in 2011, en in 2014 rapporteert hij herhaaldelijk over positieve successen met EM bij het inperken van de influenzavirussen.

Daarnaast heeft de EMRO ons beschikbare studies over EM en virussen gestuurd. Het wetenschappelijk materiaal over EM en virussen is tot nu toe zeer schaars, maar we willen graag de informatie die we op dit moment tot onze beschikking hebben met u delen.

Mond en klauw zeer: Uit het rapport van 2011 over het H5N1-virus blijkt dat verschillende boeren in Korea verdund EM hebben gespoten in hun stallen, en in meerdere tests door het Veterinair Bureau is gebleken dat hun rundveebestanden negatief zijn getest op mond- en klauwzeer. Natuurlijk waren de officiële deskundigen, zoals we zo vaak zien, sceptisch over deze resultaten.

In een rapport van Hankyoreh Saranbang van 19 januari 2011 staat dat mond- en klauwzeer volledig is gestopt door het gebruik van EM.

Pluimvee: De eigenaars van pluimveebedrijven in Korea die EM verdund hebben gespoten, hadden even goede resultaten. Ze werden gespaard van de vogelgriep.

De EM-Research Organisation (EMRO) benadrukt dat dit deels te wijten is aan de lage PH-waarde. Virussen worden onmiddellijk inactief wanneer ze worden blootgesteld aan een PH-waarde van 4,0. Binnen 30 seconden worden virussen volledig inactief. Bij een PH-waarde van 4,5 gebeurt dit binnen enkele minuten en bij een PH-waarde van minder dan 3,5 stoppen virussen onmiddellijk met hun activiteit. Dit geldt voor alle soorten virussen – griepvirus, aids- en herpesvirus.

Vereniging voor Virologie: In een lezing van de Japanse Vereniging voor Virologie 2013 werden de antivirale effecten van EM gerapporteerd. Hier werd geëxperimenteerd met het herpes simplex virus, waarbij een 100-500-voudige verdunning van EM de infectie in minder dan een minuut kon onderdrukken. Zo zegt EMRO dat deze sprayoplossing het wassen van uw handen vervangt en dat u deze oplossing ook in uw mond kunt spuiten. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Japanse Vereniging voor Virologie in Yokohama in 2014 presenteerden de wetenschappers nog een test met EM. Het doel van de test was om aan te tonen dat EM niet alleen het herpes simplex-virus, maar ook het griepvirus kan inactiveren.

Microferm:Vooral in dierenstallen moet het gebruik van microferm een epidemische griep voorkomen. Het griepvirus (A/PR/8) werd verspreid in gemarineerde kippeneieren. De resulterende virusoplossing werd vervolgens gemengd met een verdunde microferm oplossing. microferm werd bereid met gesteriliseerd water en zoutoplossing en verdund in verschillende verhoudingen. Onverdund had het een pH-waarde van 3,3. Verdund 10.000 keer was de pH-waarde 5,3. De reactie in dit mengsel werd na een bepaalde tijd gestopt door toevoeging van een ijskoud DMEM-kweekmedium. Daarna werd de resterende virale besmettelijkheid gemeten en geëvalueerd.

De resultaten toonden aan dat een 100-voudige verdunning van microferm het influenzavirus gedurende de volledige 10 minuten onderdrukte (we nemen aan dat dit de geteste periode was). Een 1000-voudige verdunning vertoonde een evenredige onderdrukking. Er werd geen onderdrukking waargenomen in een tegenstaal waarin EM werd verhoogd tot een pH van 7,2 met een alkalische oplossing. Het kernresultaat van deze metingen toonde aan dat virusonderdrukking in principe bij een pH-waarde onder 4,3 plaatsvond.

Conclusie:
In principe zijn we van mening dat virusonderdrukking niet alleen te wijten is aan de zure pH-waarde, omdat we weten dat microbiële controle door EM mogelijk is, en we hebben nog veel meer voorbeelden uit de praktijk. Een vergelijkende meting met bijvoorbeeld appelazijn of citroenzuur in plaats van EM is helaas niet uitgevoerd door de Japanse Vereniging voor Virologie, zodat we dergelijke veronderstellingen op dit moment niet kunnen bewijzen of ontkrachten. Maar we kennen wel de voordelen van een gezond microbioom, de mogelijkheden van fotosynthetische bacteriën en de bevordering van antioxidanten door EM.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat EM in vloeibare vorm met het virus is vermengd. Op de menselijke huid komt zo’n zuivere vorm niet voor. Hier hebben we een heleboel andere bacteriën (meestal nuttige vormen) die zich mengen. We zien hier dus ook het bijkomende positieve effect van EM, dat bij gebruik op de mens of in het open veld de andere micro-organismen positief beïnvloedt.
 

Verdunning om thuis te spuiten

We weten dus dat hoe lager de pH-waarde, hoe effectiever EM is in de strijd tegen virussen. Ook al is dit effect niet alleen te wijten aan de pH-waarde.

Een 1:10 verdunning van EM (met een pH-waarde van 3,0) met water bereikt een pH-waarde van ongeveer 4,0, dus dit wordt aanbevolen voor het bestrijden van virussen, terwijl een 1:100 verdunning een pH-waarde van ongeveer 5,0 heeft. Deze cijfers zijn natuurlijk afhankelijk van de pH-waarde van uw eigen EMa.

Bereid EMa voor met een PH-waarde van 2,8-3,0

Als er 10%-15% meer suikerrietmelasse wordt toegevoegd tijdens de productie van EMa, kan zelfs een PH-waarde van 2,8-3,0 worden bereikt, schrijft EMRO. Deze zeer zure EM kan dan dienovereenkomstig worden verdund.

Virussen en Microbioom

Maar het is niet alleen de PH-waarde die essentieel is voor het indammen van de virusverspreiding. Verlaagde lichaamstemperatuur is een uitnodiging voor virussen, omdat het de immuniteit verlaagt, schrijft Prof. Higa in zijn rapporten. Virussen zijn temperatuurgevoelig en daarom breekt er koorts uit als er virussen in ons systeem zijn gekomen. Volgens Dr. Bircher, de kleinzoon van de uitvinder van Birchermüslis en genezer van de Spaanse griepepidemie, kunnen warme baden en sauna’s een antiviraal effect hebben (videolink in de lijst met bronnen).

Onze orthodoxe geneeskunde geeft al lange tijd antibiotica om verschillende ziekten tegen te gaan. Zelfs als de artsen de oorzaak niet kennen, brengt de toediening van antibiotica vaak een verbetering. Prof. Higa benadrukt in zijn rapport van 2014 dat men juist hieruit kan concluderen dat de meeste ziekten een bacteriële oorzaak hebben. Hij concludeert dat de oorzaak van een immuundeficiëntie in de meeste gevallen verband houdt met verontreiniging door schadelijke micro-organismen.

Overmatig gebruik van antibiotica is in de ziekenhuizen gestopt omdat er al veel te veel gemuteerde, resistente ziekteverwekkers in omloop zijn.

Een gezond microbioom, d.w.z. een gezonde darmflora, is de belangrijkste pijler voor de versterking van het eigen immuunsysteem. Het zijn immers de micro-organismen van onze spijsvertering die belangrijke vitaminen en enzymen produceren. Hier kan niet alleen de juiste voeding, stressvermijding, voldoende beweging, emotioneel evenwicht, maar ook de inname van EM als probiotica ons ondersteunen.

Engagement in Korea: Met EM tegen het COVID-19 virus.

De EMRO- Europa vertelde ons hoe EM in Korea wordt gebruikt tegen het COVID-19 virus.

Butan, in Gijang-County, Korea, meldde EMRO in haar laatste nieuwsbrief dat het Gijang-County Agricultural Cooperative Technology Center in Busan, een “milieubeschermingsactiviteit” uitvoert met behulp van EM om besmetting met COVID-19 te voorkomen. Aan de daar geproduceerde EM wordt citroenzuur toegevoegd en dit recept wordt gebruikt bij epidemieën. Hiermee wordt geprofiteerd van de kwetsbaarheid van het virus voor zure omstandigheden. Bovendien wordt EM daar dagelijks verspreid tot de virussituatie is afgenomen. Om het makkelijker te maken voor de bewoners om EM te bekomen, zijn er automatische vulmachines beschikbaar bij de Gijang administratie en sociaal centrum en bij twee gezondheidskantoren.

Op deze manier hopen we dat EM op grotere schaal wordt toegepast en niet alleen privé en in de landbouw wordt besproeid, maar misschien ook in gezondheidsinstellingen en verpleeghuizen.

Een samenvatting van mogelijke toepassingen van EM bij virusepidemieën hebben we hier samengesteld.

Plicht om te informeren:

Het gebruik van de hierin opgenomen informatie is op eigen risico. Het vervangt op geen enkele manier het onderzoek of de behandeling door een arts of een alternatieve behandelaar, geen diagnose en geen medicatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

Referenties

https://www.emrojapan.com/living/74

https://www.emrojapan.com/living/32

https://www.emrojapan.com/living/91

    “Influenza virus inactivatie door effectieve micro-organismen gefermenteerde vloeistof (EM-1)” De 62e jaarlijkse bijeenkomst van de Japanse Vereniging voor Virologie, Yokohama, 2014

    EMRO-circulaire aan de partners en verenigingen van de EU van 12 maart 2020

    Video-interview Dr. Bircher – https://www.youtube.com/watch?v=3w7aONfIsQA

EM-dag zaterdag 9 mei

      Geen reacties op EM-dag zaterdag 9 mei

bij de Japanse Esdoornkwekerij van Dick van der Maat in Boskoop van 10:00 tot 16:00

Open EM dag  9 mei 2020  geannuleerd i.v.m corona virus

I.v.m. de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de open EM dag geannuleerd. Wij hopen dat het mogelijk is de EM-dag alsnog in juli te organiseren.


De gelegenheid voor EM gebruikers, fanaten, liefhebbers, leken, makers, verspreiders en drinkers om geïnspireerd te raken, te inspireren, informatie op te doen, informatie uit te wisselen en even stil te staan bij de miljarden helpers die Prof. Higa een Earth Saving Revolution noemt, want is er iets wat niet op te lossen is met Effectieve Micro-organismen?

9 Mei is alweer de 14de EM dag, een feestelijke gelegenheid. Komt u dit jaar ook (weer)? U bent van harte welkom in de met EM ondergedompelde Japanse Esdoorn kwekerij van Dick van der Maat. Dick’s biologische acer kwekerij is een bijzonder pareltje in Boskoop, het epicentrum van de uitgebreide sierteelt.

De toegang, de koffie en de thee, de informatie en de gezelligheid is allemaal gratis.

Deze gezellige zaterdag begint om 10:00 en heeft een uitloop tot 16:00.

EM stand op Herfstweekend Het Vallend Blad in Soest, zaterdag 13-9 en zondag 14-9

GRATIS appelgebak én GRATIS poffertjes!!

Elk jaar rond deze tijd wordt voor u een supergezellig en wervelend weekend georganiseerd met de naam HERFSTWEEKEND VALLEND BLAD.
A.s. zaterdag 14 en zondag 15 september zwaaien de poorten open voor de edtie van 2019. De organisatie heeft er alles aan gedaan om u een enerverend herfstweekend voor te kunnen schotelen.

Er staan pakweg 1.000 appelgebakjes klaar die worden weggeven bij een kopje koffie. En Janos de poffertjesman is gestrikt om GRATIS poffertjes uit te delen aan iedereen die trek heeft.

Daarnaast is er van alles te zien en te beleven. Een houtdraaier die zijn kunsten vertoont, vers gemaakte “nieuwe oogst” jam, een hobbykraam waar u de nieuwste handwerkhobbies kunt zien en kopen. Wilt u weten wat je allemaal met pompoenen en kalebassen kunt doen dan mag u dit weekend zeker niet missen.

TIP: EM-drink, een geschenk uit de natuur dat uw gezondheid beslist ten goede zal beïnvloeden.
Vraag naar de bijzonderheden bij de EM (Effectieve Micro organismen) kraam.

Neem de kinderen mee

Voor de kinderen is er volop vertier. Reus henk de houthakker staat al klaar met zijn knutselspullen en Roel de stalmeester is er met zijn onweerstaanbare knuffeldieren. Uw kinderen mogen een mooi herfststuk maken voor thuis, met materialen van ‘t Vaarderhoogt … GRATIS.

BENT U ER OOK BIJ ZATERDAG OF ZONDAG?
GRAAG TOT DAN!!

Plaats: Dorresteinweg 72b, Soest, www.vaarderhoogt.nl

zaterdag 09:00 uur – 17:00, zondag 10:00 uur – 17:00 uur.

More genes in the human microbiome than stars in the observable universe

Rich Haridy

A team of US scientists is embarking on an immense project to catalog all the genes in the collective human microbiome. In the team’s first published study an astounding 46 million genes have been chronicled from just 3,500 human microbiome samples. Half of those genes are unique to single human samples.

“Space is big. Really big. You just won’t believe how vastly hugely mindbogglingly big it is. I mean you may think it’s a long way down the road to the chemist’s, but that’s just peanuts to space.”

Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Astronomers suggest there may be about one billion trillion stars in the observable universe. Trying to fathom a universe that mind-bendingly large is virtually impossible, and now a new study is suggesting the human microbiome is operating on similar levels of complexity, but on a vastly smaller scale. The research, from Harvard Medical School and the Joslin Diabetes Center, suggests the bacteria living inside us may collectively contain more novel genes than there are stars in the observable universe.

We know inside every human body lives trillions of bacteria. Many estimates have found there to be more bacterial cells than human cells in a body – up to 10 times more in fact. While the gut microbiome comprises the largest volume of microbial residents in a human body, there are a variety of other specific communities of bacteria to be found, including oral, skin and lung microbiomes.

Perhaps one of the most exciting areas of research in the 21st century is our growing understanding of the influence these microbes have on our overall health. We are discovering how deeply symbiotic the relationship is between our general health and these bacterial influencers, however, the majority of research to date has just focused on links between certain bacterial species and disease.

This, of course, is an important start, but Chirag Patel from Harvard Medical School’s Blavatnik Institute, suggests the vast genetic differences within single bacterial species could be fundamental in understanding how disease is related to microbial activities.

“Just like no two siblings are genetically identical, no two bacterial strains are genetically identical, either,” says Patel. “Two members of the same bacterial strain could have markedly different genetic makeup, so information about bacterial species alone could mask critical differences that arise from genetic variation.”

In 2003 scientists officially completed the epic project of mapping the entire human genome. While debate on the final tally is ongoing, there seems to be roughly between 20,000 and 25,000 protein-coding genes in the human genome.

The new study analyzed 3,500 human microbiome samples, primarily from the gut and mouth. The researchers described the genetic heterogeneity of the results as “staggering,” discovering nearly 46 million “non-redundant genes.” Even more striking was the finding that around 50 percent of all the genes identified were unique to a single sample. Called singletons, these highly specific genes seem to serve specialized functions.

“Some of these unique genes appear to be important in solving evolutionary challenges,” says Braden Tierney, first author on the new study. “If a microbe needs to become resistant to an antibiotic because of exposure to drugs or suddenly faces a new selective pressure, the singleton genes may be the wellspring of genetic diversity the microbe can pull from to adapt.”

This vast genetic diversity uncovered in the study was somewhat unexpected. The researchers hypothesize this incredible heterogeneity as related to the ability of bacteria to quickly evolve their DNA in response to environmental conditions. What this essentially means is that a single bacterial species may be quite genetically different from person to person, amplifying the complexity in developing simple therapeutic outcomes from microbiome research.

Co-author on the study, Alex Kostic, suggests this points to a future where precision treatments for individuals may have to account for the unique genetic make up of their microbiome.

“Such narrowly targeted therapies would be based on the unique microbial genetic make-up of a person rather than on bacterial type alone,” adds Kostic.

The researchers have created a searchable website to openly catalog their discoveries. Titled The Universe of Microbial Genes, this database is just the beginning in a dauntingly long process to track all the genes in the collective human microbiome. Early estimates as to exactly how many unique genes there may be range from a conservative 232 million, to numbers that quickly become so absurdly large they mirror calculations regarding the amount of stars in the observable universe.

If anything, this project affirms how astonishingly complex microbiome science is turning out to be. It is increasingly clear that bacteria play an incredibly important role in our bodies, from modulating our immune system, to helping us digest food. But finding ways to turn these understandings into therapeutic treatments may be vastly more complicated than many previously suspected.

“Ours is a gateway study, the first step on a what will likely be a long journey toward understanding how differences in gene content drive microbial behavior and modify disease risk,” says Tierney.

The new research was published in the journal Cell Host & Microbe.

Bron: Harvard Medical Schoolhttps://newatlas.com/microbiome-gene-study-harvard/61085/