Het gebruik van effectieve micro-organismen

Standaard

Wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om met behulp van microben de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Waar aanvankelijk nog veel scepsis ontstond over het nut van schimmels en bacteriën krijgt de technologie van de effectieve micro-organismen, ontwikkeld door de Japanse wetenschapper prof. dr. Teruo Higa, steeds meer navolging. Met behulp van deze technologie is het mogelijk het gebruik van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te verminderen.

De ‘EM Technologie’ voor de agrarische sector is een werkwijze waarbij een mengsel van nuttige en in de natuur voorkomende micro-organismen wordt gebruikt om het fermentatieproces te bevorderen. Tijdens dit proces komen grote hoeveelheden enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen, anti-oxidanten en andere bio-actieve stoffen uit het organische materiaal vrij. Het resultaat is een kwalitatief betere bodem met een grotere diversiteit van de bodemmicroflora en daardoor een verhoogde bodemvruchtbaarheid. Bijzonder aan deze werkwijze is dat er geen nadelige effecten zijn. De bodem wordt niet uitgeput maar juist duurzaam verrijkt.

Natuurlijke ondersteuning verbetert micro-organismen

Veel huidige landbouwtechnieken en -producten bestrijden slechts symptomen. Dit is volgens Higa een volkomen verkeerde benadering van de natuur. Als je de oorzaak kunt achterhalen en het probleem op natuurlijke wijze kunt verhelpen, ontstaat een blijvende verbetering. Veel producten en technieken die symptomen bestrijden, vernietigen de microbiologie. Het doel moet juist zijn de activiteiten van de effectieve micro-organismen te stimuleren en te verbeteren zodat de bodem zichzelf kan herstellen.

Oxidatie bij afbraak chemische bestrijdingsmiddelen

Het nadeel van kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen is dat ze weliswaar kortdurend effect hebben maar dat bij de afbraak ervan een oxidatie plaatsvindt van de bodem waardoor de vruchtbaarheid weer afneemt. Het is niet duurzaam. “Micro-organismen hebben het voordeel dat zij naarmate ze langer worden toegepast een steeds betere werking krijgen”, stelt Higa. De van nature aanwezige goede microbiologie wordt ondersteund waardoor de bodemkwaliteit duurzaam wordt verbeterd.

EM Technologie geschikt voor alle agrarische sectoren

De technologie is toe te passen in alle agrarische sectoren. In de fruitteelt, bij de productie van gewassen en groenten en zelfs in de veehouderij kan het zonder enig probleem worden gebruikt. “Als je EM Technologie inzet kun je voedsel produceren dat goed is voor de gezondheid van de mens terwijl je tegelijkertijd het milieu verbetert”, stelt Higa.

“Als je de bodem verrijkt zonder daar chemische stoffen voor in te zetten, zal ook het water dat via die bodem in het grondwater of in de rivieren terechtkomt niet worden verontreinigd. Gebruik je het voor het vee, dan verbeter je hun gezondheid en verhoog je hun weerstand. Een gezonder dier heeft geen of minder medicijnen nodig en het vlees, de melk en de eieren zijn van betere kwaliteit.”

Micro-organismen inzetbaar als grondstof

Een ander voordeel van micro-organismen is dat je deze kunt inzetten om ‘afval’ te verbeteren tot grondstof. Een probleem van de veehouderij is de grote hoeveelheid mest die daarmee gepaard gaat. “Maak van afval een grondstof. Met behulp van de micro-organismen kun je dierlijk afval, mest, veranderen in een prima organische meststof waarmee je de microbiologie in de bodem kunt voeden.”

BRON: https://www.mijnzakengids.nl/het-gebruik-van-effectieve-micro-organismen/

Aankondiging lezing │ Pet’s Place Beilen │ 20 maart

Standaard

Bacteriën, bah denkt men dan vaak! Maar er zijn ook veel nuttige bacteriën die zorgen voor een goede bodem flora. Alles weten over goede bacteriën en een optimaal bodem klimaat? Kom naar de EM avond!

EM bevat nuttige microbiologie die zorgen voor een evenwichtige leefomgeving. Niet alleen in de bodem maar ook in stallen, huis en onze dieren. Aanbod komen:

  • Bodemverbetering
  • Bokashi-keukenemmer voor thuis en grootschaliger
  • Natuurlijk schoonmaken in huis
  • Optimaal weidebeheer en stalklimaat
  • Synvital en Proferm voor een gezonde voeding voor een gezond paard

Datum: maandag 20 maart van 20.00 – ca 22.30 uur

Deze avond wordt georganiseerd door ons verkooppunt Pet’s Place in Beilen. U kunt zich aanmelden bij Annika Fokkens van Pet’s Place: Brinkstraat 21A in Beilen (0593-523570)

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/aankondiging-lezing-%E2%94%82-pets-place-beilen-%E2%94%82-20-maart/

Kantelaars gebruiken EM

Standaard

Kantel professor Jan Rotmans roept iedereen in Nederland op om kantelaar te worden. Kantelaars zijn individuen en vormen vaak groepen die een probleem gezamenlijk aanpakken door het te kantelen en om te vormen naar een oplossing.
Er zijn al meer dan 250.000 kantelaars in Nederland en het doel is 2.5 miljoen in 2020.
Wetenschappelijk kennen we het principe van kritische massa. Toegepast op kantelen betekent het dat als 20% van de Nederlandse bevolking kantelaar wordt, de andere 80% direct volgt en mee gaat kantelen. In andere woorden de stemming in het land kantelt en tegenstanders krijgen als gevolg geen voet meer aan de grond.

Een mooi voorbeeld is het initiatief van Urgenda dat door de rechter gesteund werd.
De grote Nederlandse bedrijven hebben geluisterd en kopen nu windmolenparken op zee om in de toekomst 100% duurzaam qua energie te kunnen worden. Om niet ten onder te gaan heeft zelfs Shell gekozen om te gaan investeren in duurzame energie. Echter, de minister van duurzame energie Kamp zegt nu dat de vervuilende kolencentrales open kunnen blijven aangezien de doelstelling van 16% in 2020 wel gehaald gaat worden. Ministers zijn nog geen kantelaars!

En nu belangrijk goed nieuws voor alle kantelaars!
EM (Effectieve Micro-organismen) producten zijn kantel producten!
Voor de landbouw betekent het onafhankelijkheid van kunstmest en pesticiden; voor de veeteelt betere gezondheid van de dieren waardoor minder ziekten en ziektebestrijding; voor het water (je vijver of je regenopvang) waterzuivering en balancering waardoor geen algen-vorming en een beter leefmilieu voor waterdieren en planten ontstaat; voor het milieu betekent het fermenteren in plaats van composteren, wat sneller gaat maar ook veel meer voeding behoudt voor het bodemleven.
In het kort: EM herstelt het milieu en alles in de natuur op een duurzame en natuurlijke wijze. Je kunt meekantelen door EM in de vorm van Wipe&Clean als schoonmaakmiddel in huis te gebruiken, EM als biologische voeding voor planten in huis en tuin, EM als product om je dieren gezond te houden en ziekten te voorkomen, door keukenafval te fermenteren met behulp van EM Bokashi en in je tuin te verspreiden. Je kunt tuiniersbedrijven vragen om hun tuinafval te fermenteren, hetzelfde met kantines en andere plaatsen waar veel voedselafval geproduceerd wordt. En voor de mens is het een opmerkelijk en goedkoop (super)probioticum.

Kantelaars, test EM producten en verspreid je goede nieuws naar anderen!
Kantel het milieu om je heen!
Bent u al kantelaar? Dan kunt u deze tekst doorgeven aan potentiele kantelaars.
de kantelwebsite: www.nederlandkantelt.nl

Speciale jubileumuitgave van Agriton: Fermenteren

Standaard

Speciaal voor hun 25 jarig bestaan heeft Agriton een cadeau voor alle EM en fermentatie fans samengesteld: de jubileum uitgave van Agriton: Fermenteren.

Agriton, gevestigd in Noordwolde is 7 augustus 2016 officieel 25 jaar leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder meer de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Goed voor dieren, goed voor planten en dus ook voor mensen. Alles draait daarbij om de bodem; de basis van de kringloop.

Vijfentwintig jaar van de grond, voor de grond. Dat is reden voor feest en dus een cadeau. Van Agriton. Het was een feest om dit blad te maken en wordt hopelijk voor u een feest om te lezen. We nemen u mee op reis in de wereld van Effectieve Micro-organismen (EM) en starten ons avontuur in Japan en eindigen op micro-niveau, in de EM-ketels van Agriton. Hoe wordt EM gemaakt? Wat is eigenlijk fermenteren? En waarom in de bodem? We hopen u te inspireren en wie weet nog wat te leren. De micro-biologie waar Agriton op gestoeld is (EM), staat symbool voor ‘samen’ en ‘elkaar versterken’. Een filosofie die synoniem staat voor onze bedrijfsvoering. We danken u en al onze relaties voor het mede mogelijk maken van deze filosofie en het gestelde vertrouwen in ons en onze producten. Het blad is tevens een cadeau voor ons team, waar we trots op zijn. Een vruchtbare bodem vol leven. Allen komen in dit magazine in beeld en stellen zich graag aan u voor.

Download de PDF hier of bekijk hem hieronder:

Artikel EM in BIOscope | Groene Passage Rotterdam

Standaard

Fermenteer…het smaakt naar meer!

Wat is dat eigenlijk, fermenteren?  In het nieuwe zomernummer van de BIOscope lees je hier meer over. Leer hoe je je een darmflora een handje kan helpen door het pickelen of pekelen van voedsel of het fermenteren van etensresten tot bodemverbeteraar.

Wat is pickelen? Hoe kan ik zelf aan de slag? Neemt het veel tijd in beslag? Je kunt het allemaal terugvinden in het gratis huismagazine van de Groene Passage.

U kunt bij Gimsel nu ook terecht voor de Bokashi-keukenemmer en Wipe & Clean.

Lees het artikelin BIOscope hieronder of via de volgende download-link: Goede bacteriën inzetten voor bodem, plant, water, mens & dier .

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/artikel-em-in-bioscope-groene-passage-rotterdam/

Van passie tot professie

Standaard

Frits-80jr-1

Onlangs vierde Frits van den Ham, de grondlegger van Agriton,  zijn 80ste verjaardag. Een mijlpaal waar Agriton samen met hem bij stil stond. Er werden herinneringen opgehaald over zijn jeugd, maar ook over de oprichting en het ‘opgroeien’ van de firma die dit jaar haar 25e levensjaar viert.

Onder leiding van Frits van den Ham werd Agriton 8 augustus in 1991 opgericht. De eerste doelgroep was zijn hobby, tevens passie; de volkstuinders. Na het lezen van het boek ‘De geheimen van een vruchtbare bodem’ werd ook de professionele land- en tuinbouw een nieuwe uitdaging. Het behandelen van drijfmest, het niet laten rotten maar rijpen van mest, was hiervoor de basis.

In 1995 werd dit verder uitgebouwd met EM, Effectieve Micro-organismen en werd er al snel gesproken over chemisch, fysisch maar vooral ook biologisch. 25 jaar na dato beginnen deze contouren zichtbaar te worden. We zijn van den Ham zeer erkentelijk voor zijn overtuiging en strijd die hij aanging op de traditionele visie op landbouw. Ook de Hongaren feliciteerden en bedankten hem bij deze speciale gelegenheid met een unieke fles wijn, met als opdruk: ‘The EM-pioneer in Europe’!

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/van-passie-tot-professie/