Soybeans Seeds Germination Experiment

Standaard

Een facebook bericht van EMRO Japan:

Our staff tested differences on germination of soy bean seeds using EM and Water.
Some seeds were soaked in water and the other were soaked in Activated EM・1 (dilution of 1:1000) in advance.
Then put them into water against Activated EM・1 (dilution of 1:1000) for 7 days.
See the differences!!!!!!!!!!!!

Bekijk het filmpje hieronder of hier:

Bron: https://www.facebook.com/emro.japan/videos/1499202993468779/

UNIEK PROEFPROJECT MET EM IS EEN SUCCES

Standaard

De Ieperse natuurtuin De Triangel werd in de zomer van 2012 het trefpunt van een vernieuwend driejarig experiment. In de vijver van het gebied werden 2000 kleiballen, waarop zich afvalverwerkende bacteriën ontwikkelden, verspreid. Daardoor krijgt het met organisch­ slib vervuilde vijverwater een flinke schoonmaakbeurt. Daardoor kon zich een rijkere diversiteit aan planten en dieren in de vijver ontwikkelen. Op 5 mei 2013 werden er als opvolging van het project terug een 1000 kleiballen in de vijver verspreid.

2500 liter EM-Actief

Naast de EM vijverballen werd er ook, verspreid over twee jaar, een 2500 liter EM-Actief aan het vijverwater toegevoegd. Dit rijk mengsel van opbouwende micro-­organismen versterkt de werking van de EM vijverballen.

Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat een uitgezochte cultuur van ‘goede’ bacteriën, schimmels en gisten (EM of Effectieve Micro-organismen) in het water of op de bodem verspreid worden om er diverse afvalstoffen en gifstoffen actief af te breken en tot nieuwe, opbouwende stoffen om te zetten. Daardoor kan het ecologisch evenwicht zich herstellen.


TUSSENTIJDSE EVALUATIE

In december 2013 was er een belangrijke tussentijdse evaluatie van het project samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (milieudienst Stad Ieper, EMBelgium vzw, sponsor Agriton). De milieudienst van Ieper analyseert sinds de start van het project driemaandelijks stalen van het water. Daaruit blijkt dat de zuurtegraad of Ph van het water stabiel positief is. Het meest opmerkelijke is de enorme afname van de sliblaag, van circa 45 cm naar een 25 cm dikte (stand december 2013).


TOENAME BIODIVERSITEIT

Bij de start van het project was de biodiversiteit zo goed als nul met grote hoeveelheid moerasgas en zwavelgas.

Nu na twee zomers zijn de poelslakken (grazer) teruggekeerd samen met schaatrijders (jagers) en er zijn veel meer wantsen. Ook de eenden vinden de weg terug naar de vijver.

Door EM te gebruiken is er veel meer plantengroei aanwezig (krachtiger, sterkere planten) omdat de aanwezige voedingsstoffen beter worden omgezet naar opneembare voedingsstoffen.

 PROJECT KRIJGT NAVOLGING TE WEELDE (RAVELS)

Het succes van de Triangel is niet onopgemerkt gebleven.

Tijdens hun zoektocht naar de meest geschikte methode om het slib van de oude vestinggracht rond de pastorij (vroeger een burcht) te verwijderen, stootte vzw Kempens Landschap op de afbraak van de sliblaag via micro-organismen.

Ze namen in het najaar met ons contact op om de oude kern van Weelde met EM te helpen opwaarderen.

Leuk meegenomen is dat deze methode aannemelijk goedkoper is dat het machinaal moeten uitgraven van het slib. En bovendien, de manier waarop deze micro-organismen in het water worden gebracht, via de EM vijverballen, is amusement verzekerd.

Door honderden mensen werd op zaterdag 10 mei 2014 de 2000 EM vijverballen in de vier partijen water gegooid. Indrukwekkend was de organisatie van vzw Kempens Landschap die ook voor heel wat randanimatie zorgde. Volgend voorjaar wordt deze ludieke actie herhaald. Dit is noodzakelijk om een duurzaam herstel van de biodiversiteit te waarborgen.

Deze methode met EM vijverballen of mudballs kent veel succes in andere continenten en waait nu ook stilaan over naar Europa.

Let’s heal the planet!

BRON: Nieuwsbrief EM Vereniging Belgie – oktober 2017 

inschijven kan via: http://www.embelgium.org/inschrijven-nieuwsbrief.html

Buurthuis Elto Den Helder – aanleg fruittuintje met Bokashi

Standaard

Verslag van Buurthuis Elto over het aanleggen van een fruittuintje voor de bewoners van de Lupinestraat:

Wat hebben we gisteren een leuke middag gehad met onze wethouder, Trees van der Paard, wijkconciërge Netty Kolsteeg, de mannen van gemeente, twee man van Tuincentrum Den Helder, de bewoners en ons eigen ploegje. We hadden er prachtig mooi zonnig weer bij.

Allereerst kwamen de mannen van de gemeente ons fruitstruikjes en een appelboom brengen. Deze komen vanuit het Nieuwperspectief van gemeente. Want gemeente wil net als ons van Den Helder een eetbare stad maken. De mannen hebben ons zelfs nog even geholpen om er wat oude struikjes uit te halen.

Daarna kwam Tuincentrum Den Helder met twee man sterk ons een beukenhaagje brengen voor om het tuintje. Zij hebben ons heel veel goed advies gegeven en ook hebben zij helemaal belangeloos geholpen met de aanleg van het mooie beukenhaagje en het fruittuintje.

Van het agrarisch bedrijf Agriton hebben wij een grote zak met kant en klare Bokashi gekregen, dit omdat onze eigen Bokashi nog niet helemaal klaar is. Bokashi is een product gemaakt van organisch restmateriaal. Hiermee versterkt je het bodemleven. Het zorgt er bovendien voor dat er minder onkruid groeit. https://www.agriton.nl/bokashi/

Vele handen maken licht werk. Wij hopen dat de fruitstruikjes en de appelboom maar veel vrucht mogen dragen zodat bewoners hiervan de vruchten mogen plukken. Er is ons al beloofd door één buurvrouw dat zij een keer een lekkere appeltaart voor ons gaat bakken. Geweldig, wat een leuke mensen wonen er in ons Tuindorp.

Wij, van Ontmoeting in het Groen bedanken een ieder voor de geboden hulp.

Bron: Buurthuis Elto

ONZE BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/buurthuis-elto-den-helder-aanleg-fruittuintje-met-bokashi/

Brabants maaisel voor een gezonde bodem

Standaard


De belangstelling voor bodemverbetering groeit, merkte Waterschap De Dommel tijdens een goedbezochte Bokashi-middag op 17 februari in Boxtel. Zo’n 90 mensen kwamen naar de proeflocatie bij agrarisch ondernemer Van Pelt om te zien hoe Bokashi het bodemleven kan verbeteren. En hoe daarbij het hergebruiken van maaisel bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in sloten en beken. Een pilot met potentie.

Gezonde bodem goed voor gewas en het water

Bij het gebruik van Bokashi stijgt het organische stofgehalte in de bodem, die daardoor langer water vasthoudt en minder bemesting nodig heeft. In zo’n vitale bodem groeien sterkere gewassen. Bovendien spoelen er minder meststoffen en gewasbeschermings­middelen uit in de sloot, wat beter is voor de waterkwaliteit. Voordelen dus voor zowel de agrariër als het waterschap; Zeker voor landbouwpercelen op hoger gelegen (droge) zandgronden. Rene Jochems bodemdeskundige bij Groeibalans: “Bokashi is een mooie aanvulling als voeding voor de bodem, zo heeft elk materiaal zijn eigen plek”.

Bokashi

Bokashi is een Japanse methode om organisch restmateriaal – zoals maaisel –  terug te geven aan de bodem. In het Japans betekent het ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Bokashi verhoogt het organische stofgehalte en voedt de bodem.

Anders dan bij composteren, werken Bokashi-hopen zonder zuurstof. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het restmateriaal in korte tijd om tot vruchtbare voeding voor de bodem en het bodemleven. Daarna kan het uitgereden worden over het land. Bokashi kan van bijna elk type vers organisch materiaal gemaakt worden.

Kleine kringloop – nuttig hergebruik

In september 2016 zette een loonwerker de Bokashi-hopen op voor het waterschap met maaisel dat vrijkomt bij het maaionderhoud. Op 17 februari wordt het resultaat ter plekke bekeken. Met de pilot onderzoekt het waterschap de ­mogelijkheden voor boeren om deze bodemverbeteraar van maaisel toe te passen. Het gaat om het sluiten van de zogenoemde kleine kringloop. Dit pilotproject is een samenwerking met Brabantse en Limburgse waterschappen. Later dit jaar worden de eindresultaten verwacht.

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/brabants-maaisel-voor-een-gezonde-bodem/

Black finless porpoise increased in the ocean (Japan)

Standaard

Een case study uit het archief van EM Research Organisation Japan:

Mikawa Bay Purification Citizen School, which was established in 2002 in the Mikawa Bay area, exhibited at the Aichi Expo Seto venue in 2005 regarding their activities. With the slogan, “exciting environmental purification,” and as a volunteer activity that makes use of the autonomy and independence of each individual, we continue to expand EM activities in various areas because we enjoy it. We use EM with the different methods and purposes in various areas, in drainage from each household, direct application into rivers, in hotels and other companies, in livestock industry septic tanks, and EM applied agricultural drainage in fields and rice paddies. The amount of EM input continues to grow every year and through the rivers, such as the Yahagi River, it is flowing into Mikawa Bay. As a result, there has been significantly increased run-up of Ayu (sweetfish) to Yahagi River, the quality of fishery products has improved, including the short-necked clam, and the fish catches have increased, too. In addition, the small dolphin (“finless porpoise”) that it was feared had sharply decreased in number are now frequently seen, and it has been observed that the number of individual dolphins has been increasing. In Chita Peninsula, twenty five organizations affiliated with the Bay One Citizen’s School which was established in 2006, has carried out the application of EM in a variety of forms, such as in drainage channels and ponds, clams have greatly increased, especially in the south part of China Peninsula, and more and more people are enjoying shellfish gathering.

In the Ise Bay, “EM Exciting Net Mie” was launched in 2007, in cooperation with the local fisheries and school children, and they are trying to improve water system. In 2009, three groups, the Nagoya Horikawa Lions, the Horikawa Eco Club and EM Aichi NPO, began applying activated EM into Horikawa River, which flows through the center of Nagoya city down to Ise Bay. Horikawa River was contaminated by the influx of industrial wastewater and household sewage, and had problems with odor and poor water quality, but now the bad odor is greatly reduced, and biodiversity is returning.

Throwing EM Mudbals

Activated EM・1 in Mikawa Bay

Large catch of clams

Flocks of snowy heron are seen along Horikawa river.

Fisherman’s boat is used to throw EM・1 in Ise Bay.

A river in Yokkaichi

Bron: https://www.emrojapan.com/case/detail/63

 

 

 

 

 

World Cultural Heritage Temple Pond Became Clean (Japan)

Standaard

One of the most remarkable reports in EM application case studies in Japan is the Todaiji Temple, which was built in the begining of the 8th century and is famous for the “Great Buddha in Nara”.
They are using EM Technology with excellent results not only for water treatment of the pond inside the Temple but also for the recovery of pine trees and elimination of foul odor of septic tanks and deer excreta.
EM Technology is also used for environmental protection of shrines and temples near Todaiji Temple and even in some other areas registered as the World Cultural Heritage.

Good effect of EM Technology made Todaiji Temple very serious
The manager in charge of general affairs at Todaiji Temple had tried many methods to find the best system to improve the water condition of the pond before he came to know about EM Technology through Ms. Kazuko Goto, the representative of Non-Profit Organization U-net for Nara Prefecture to him.
Ms. Goto, together with other U-net members, had been involved in purification programs by way of EM Technology with good result at Class A Komo River which is a part of Yamato  River System running in the City of Nara.

After the manager of Todaiji Temple received some advices from Ms. Goto, he did some research by himself on cases of EM application. Occasionally he visited the actual sites to investigate the effect of EM Technology, and 6 months later, in December 2007, he concluded that EM could contribute to the environmental purification.
Therefore, he purchased and installed an EM Bio-reactor and a fermentation tank to introduce EM Technology in the temple facilities.

From January of 2008, Activated EM•1 was poured into 3 ponds (Ooyuya-Ike, Naga-Ike and the most downstream, Kagami-Ike) but mainly into Kagami-Ike alongside of the approach to Buddah’s Hall from Nandaimon (Great Southern Gate).

During this project, 3 staffs from Todaiji Temple were allocated to the actual work for EM application and EM Suketto-Net Co., Ltd. (in Nagoya City represented by Mr. Masanori Oka), which was experienced in EM Technology application, was in charge of device management and work planning.

Activated EM・1® was poured into the water channels connecting each pond as well.

Activated EM・1 was poured into Kagami-Ike directly from the tank on the lorry.

Kagami-Ike sparkled like a mirror

Approximately 500 L of Activated EM•1 was poured into each Pond weekly. The result was remarkable.
No E. coli bacteria were detected at Kagami-Ike and the transparency improved to 50 cm about 3 months after the application. As a result of the continuous efforts such as placing EM Ceramics at water channels, the summer troubles such as freshwater red tide and foul odor produced by algal blooms were solved.
In the meantime, volunteers and children of Todaiji Temple Gakuen Kindergarten made about 2,500 EM mud balls and threw them into the ponds and water channels.

Before: 20 October 2007

After: 19 December 2008

At first Mr. Oka expected that it would take at least 3 years to have a good result; however, it turned out to be only 1 year. Kagami-Ike is usually muddy when it rains to soiled water flowing from the upstream when it rains, but apparently, it returns to normal in a shorter time than before. The quality of the soil at the bottom of the pond is getting better thanks to the 5,000 EM mud balls thrown into the pond in 2 batches one year before.

Kagami-Ike used to have a stage in Japanese-garden-style, sticking out towards a small island (Nakanoshima) in the middle of the pond and it was necessary for the water to be cloudy to a certain extent in order to screen off the ground of the stage. However, the water tended to remain muddy for a longer time than is necessary. Moreover, an artificial waterfall that is to circulate and to filter the water located in the northwest of the pond dag up the algae deposited at the bottom of the pond, which diffused a foul odor.
Approximately 300kg of EM Ceramics were placed at this location this spring, and as a result, the foul odor disappeared and the water clarity improved up to 0.5-1 m.

Now ripples like fine wrinkles sparkling on the surface of the pond can be seen anytime. This is a typical found only in a pond with a good water quality. The reflection of Buddah’s Hall and pine trees at the pond can be seen on the surface of the water which brought Kagami-Ike back to what it was supposed to be in a sense that “Kagami” means “mirror” in Japanese.
Todaiji Temple requested a third party to compare pre- and post-data of the water quality.
Also, Mr. Oka and Ms. Goto collect water samples a few times a month to analyze water clarity and quality.

(E.Coli values per ml)

Kindergarten children and volunteers threw EM mud balls into Kagami-Ike. (27 March 2009)

Prof. Higa also visits the temple and gives advices personally

EM Revitalizes Pine trees at the Temple
New shoots came out from stand dead pine trees….

Activated EM•1 mixed with EM Ceramic powder is sprayed to pine trees

Other than the water improvement project, last year, they tried to revive approximately 200 pine trees, planted along the road from Great Southern Gate to Buddah’s Hall as a countermeasure against pine wilt disease. As a result of the continuous efforts in applying EM Ceramics Powder to trunks of the trees and spraying Activated EM•1 to the roots and the entire trees, “The tip of the branches grew and new shoots sprouted up in April to May this year with the smell of fresh green plants”, said Mr. Oka. They have a plan to give this tree treatment twice a year on more trees from now on.

There were a lot of dead leaves before EM was applied.

Leaves became greener after 3 months.

The garden of Todaiji Temple has a lot of wild nature deers and therefore, they are also dealing with excreta odors problems.
Staff at Todaiji Temple sprayed Activated EM•1 once a week, from a tank on a pickup truck around the Great Southern Gate where more deer are to be seen than any other areas the deer gather. “You can see an obvious effect in reducing odor in 2 months”, said the staff. The owners of stalls alongside the approach to Buddah’s Hall are pleased with this “good deodorization effect”.

Wild deers around the temple causing foul odors with their droppings

Staff using a handmade sprayer adjusted to a pick-up truck and spray Activated EM•1 at the approach to the temples

Furthermore, Activated EM•1 is applied in many different ways inside the Temple such as septic tank treatment, kitchen waste recycling, and tree planting. EM Ceramics are put at the temizuya (a Shinto water ablution pavilion) of Nigatsu-do.

Healthy pine after treated with EM Technology

Staff spraying Activated EM•1 to keep the gardens greener

In June 2009, an unusually large numbers of fireflies were to be seen at the downstream of Oyuya-Ike. This news delighted those who involved in the “Association of Daibutsu Firefly Preservation”.
They could see that their preservative activity of long standing and EM applications came to fruition.

EM spreads to other shrines and temples
Mr. Goto thinks that this project at Todaiji Temple triggers a movement of environmental purification.
There remains some wild forests co-existing with the city area in Nara City; however, in addition to the fact that the mountains in the area cannot deal with water resource anymore. The damages caused by acid rain, deer, and the poor maintenance accelerated forest devastation. As a result, muddy water flew into ponds and rivers after rainfall and the environmental condition got worse. In addition, the deterioration of water quality at ponds is a problem not only for Todaiji Temple. Mr. Goto is appealing for local authorities and Kasuga-taisha, and other shrines and temples on this issue as a starter of the environmental purification and protection for the whole community.

EM Ceramics is mixed with purification water at Nigatsu-Do.

Responding to the appeal from Todaiji Temple, Jurin-in Temple (the chief priest, Junshin Hashimoto), located in the Gangoji-Temple which is one of the seven great temples in Nara, has already started using EM Technology to clean its ponds.

It has been 17 years since “Historic Monuments of Ancient Nara” was listed as one of the World Heritage. Next year, 2010, is the 1300th anniversary of the relocation of the capital to Heijo-kyo and also the 1250th Anniversary of Empress Komyo who got deeply involved in construction and maintenance of various temples such as Todaiji-Temple, Kofuku-ji Temple, Horyu-ji Temple, etc.
Recreation of the capital city of Nara referred to “City of Flowers” on the surface of ponds with ripples was a dream not only for Nara citizens but also many other people including those engaged in the pond purification project.

Buddha’s Hall, the symbol of Todaiji Temple

Map of the temple and surrounding gardens

BRON: https://www.emrojapan.com/case/detail/51