Ombudsman onderzoekt aanpak blauwalg

Standaard

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer begint een onderzoek naar de aanpak van blauwalg. Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van een recreatieondernemer dat overheden elkaar tegenspreken over de risico’s van blauwalg en niet voortvarend reageren op voorstellen voor een praktische oplossing.

Blauwalg is de bekendste bedreiging voor zwemwater, zo stelt Brenninkmeijer. Voor de bestrijding ervan zijn meerdere overheden en instanties verantwoordelijk. Het gaat daarbij met name om gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

De ombudsman richt zich in zijn onderzoek op de ervaringen van recreatieondernemers met de verschillende overheden. Brenninkmeijer wil de omvang van de problemen waar zij tegenaan lopen in kaart brengen.

Nieuw middel tegen blauwalg?

Standaard

De EM Vereniging kreeg het volgende mailtje:

"Geachte Thijs Wartenberg,

Nieuw middel tegen blauwalg

door Thijs Wartenbergh

Ik ben net als u vrij terughoudend voor de inzet van lanthanium voor het bestrijden van andere milieuproblemnen (.

Ik heb net als u enige artikelen (Australie, US) gezien sommige toxiciteit aantonen in lage concentratie zelfs voor Daphnia’s

Ik ben dan ook benieuwd naar de reacties op uw artikel, nu er in Noord-Brabant praktijkproeven zijn uitgevoerd met phoslock (Lanthnium houdend) door bepaalde waterschappen Brabantse delta, Aa en Maas, De Dommel en de WUR/

Met vriendelijke groet,

With kind regards,

Jaap Verkuijlen

Business Development

Rossmark Waterbehandeling B.V.

Celsiusstraat 34, 6716 BZ Ede NL

Postbus 250, 6710 BG Ede NL

+31 (0)318 691 500 {836}

+31 (0)318 691 501

+31 (0)6 53 77 28 98"

Commentaar EM Vereniging:

"Niet alleen de toxiciteit van Lathinium baart zorgen, ook het feit dat je elk jaar opnieuw dit product moet gebruiken om de blauwalg weg te houden (want elk jaar opnieuw zal het fosfaatgehalte van het water toenemen en te hoog zijn). Dit lijdt tot opstapeling van Lanthinium op en in de bodem met de bijbehorende verhoging van de toxiciteit.

Het probleem oplossen met EM Bokashi kleiballen is zoveel gemakkelijker en goedkoper! En hoeft niet elk jaar met de zelfde hoeveelheid onderhouden te worden. De toxiciteit van EM Boklashi kleiballen is onderzocht door Wageningen met het resultaat dat ze volledig veilig zijn voor de natuur."

Rivieren schoonmaken met 1 miljoen EM Bokashi ballen op 08-08-2009 in Maleisi

Standaard

Beste EM-fans,

Hierbij willen wij graag de onderstaande actie in Maleisiï onder uw aandacht brengen.

Wij hebben enkele jaren geleden geprobeerd het water in Almere Haven schoon te maken met EM Bokashi ballen en zo het blauwalg probleem op natuurlijke wijze structureel op te lossen. Helaas hebben wij daar nooit toestemming voor gekregen.

Het probleem in Almere Haven met de blauwalg is een terugkerend probleem en de honderdduizenden euroïs die per jaar uitgegeven worden hebben weinig tot geen uitwerking. Het zou heel veel verstandiger zijn om honderdduizend euro in deze oplossing te steken dan het geld uit te blijven geven aan ondoelmatige maatregelen. Het is heel jammer dat Almere zo’n kans laat liggen, terwijl de overheden en bevolking in andere landen als Maleisiï en Japan het grootschalig toepassen en bijzonder enthousiast zijn over de geweldige resultaten. Landen als Maleisiï en Japan hebben veel vertrouwen in Moeder Aarde en Moeder Natuur, Almere daarentegen heeft meer een geloof in Moeder Techniek ook al stelt die ons voortdurend teleur als het om blauwalg gaat smile Is het niet tijd om eens groener te gaan denken en voelen?

Te meer omdat de oplossing geheel natuurlijk is, bijzonder goedkoop, volstrekt veilig en het waterleven hersteld wordt en wordt teruggebracht naar zijn natuurlijke gezonde oorsprong en diversiteit. De EM micro-organismen (melkzuurbacterien, gisten en fotosynthetische bacterien) komen overal in de Nederlandse natuur voor, zijn absoluut veilig en worden zelfs zoals de melkzuurbacteriïn en gisten in de voedsel industrie toegepast.

Op de laatste link die in dit bericht is vermeld staan enkele Youtube filmpjes over het herstellen van de waterkwaliteit van een binnenzee in Japan welke zo groot is als het Gooimeer, het Markermeer en het IJsselmeer bij elkaar.

Wij hopen echt dat de gemeente Almere alsnog een praktijkproef mogelijk maakt met EM Bokashi ballen onder het motto: “Het kan in Almere”.


“One Million Apologies to Mother Earth” Event in Maleisiïhalve

Rivier schoonmaak dag op het eiland Penang in Maleisiïhalve, ook wel de parel van de oriïhalvent genaamd.

A.s. zaterdag 8 augustus organiseert de overheid van het eiland Penang (1,2 miljoen inwoners) een rivier revitalisatie dag, met de naam “Een Miljoen Verontschuldigingen aan Moeder Aarde”. Gedurende de dag zullen 1 miljoen EM Bokashi ballen in de rivieren van het toeristische eiland worden gegooid (285 vierkante kilometer groot).De EM Bokashi ballenEM Bokashi ballen gooien: generale repetitie

bron: http://www.emrojapan.com/topics/detail.php?srcid=11EM Bokashi ballen maken

Foto’s van EM toepassing in Penang, enkele maanden geleden (voor en na de toepassing van EM)

Please take notice of the success of first EM project in Penang. Administration of EM activated solution (EMAS) and EM Mud Balls started in March 2009. The “after” photo of the same location of Sg. Kelian was taken on 2nd July 2009.

(klik op de foto’s voor een vergroting)


Sg Kelian Before EM Treatment

Sg Kelian voor EM behandeling


Sg Kelian 3 months after EM Treatment

Sg Kelian 3 maanden na EM behandeling

bron: http://pac.com.my/category/EM

Op deze internetbladzijde staan ook enkele youtube filmpjes waar u een spectaculair voorbeeld kunt zien van toepassing van EM in Japan. Door toediening van EM is daar de Seto binnenzee van 23000 km2 (!) dankzij de toediening van EM weer volledig in zijn natuurlijk evenwicht hersteld.

De in de omringende plaatsen door schoonmaakacties van bedrijven, van vrijwilligers en gemeentebesturen toegediende EM micro-organismen, bleken in staat om het natuurlijk evenwicht van deze enorm vervuilde binnenzee schoon te maken!

Vissers, omwonenden, industrie, overheid, kortom iedereen is razend enthousiast.

Nogmaals, wij hopen echt dat de gemeente Almere alsnog een praktijkproef mogelijk maakt met EM onder het motto: “Het kan in Almere”. 

Wedstrijd EM Bokashi ballen maken in Maleisi

Standaard

Tuesday August 4, 2009

Balling mud for good cause

IT was a messy job but it was all done in the name of saving Mother Earth.

Forty teams had loads of fun making some 10,000 EM (effective micro-organism) mud balls in the EM Mud Ball-Making Contest organised by the Auto-City Group in Penang on July 27.

Each group was given an hour to produce as many of the EM enriched mud balls as possible. Everyone tried to stay clean in the process but it was a tough task with streaks of the mud getting onto clothes and faces.

The team led by Yeoh Yee Hong, which made 446 mud balls, won the top prize. They collected a RM500 food voucher. Second and third placing went to teams headed by Head Ai Khee (415) and Fong Ling Shin (412) respectively.

Group managing director Gary Teoh said the event was held to inculcate public awareness on the importance of environment conservation.

He said the event was also part of the company’s eco-tourism preservation project.

“A total 50,000 mud balls are required to clean up one section of the stream, a tributary of Sungai Juru, which is adjoining to our Shop-In d’Park.

“We then have to produce another 15,000 mud balls every month to maintain this particular section,” he said.

He said the stream, classified as a Class 4, would be maintained section by section.

The company has even invested in a reactor used to multiply the EM solution.

Teoh said he also hoped that other factories, especially those in the vicinity, would help to play a role in keeping the water there clean.

EM mud balls are known to inhibit the growth of algae and break down any sludge or slit in rivers, drains and ponds to produce beautiful clear and healthy water.

Made up of a combination of earth, EM treats rice-rinsed water and Bokashi, a fermented organic matter made using sawdust and bran.

Teoh said the e-solution could also be used to water plants and clear dish traps at the many restaurants in Auto-City.

The mud balls, which will be left to ferment and dry for several days, will be thrown into the stream, nicknamed “anak Sungai Juru”, on Saturday.

bron: http://thestar.com.my/metro/story.asp?file=/2009/8/4/north/4400547&sec=north

Zonder zout is Krammer-Volkerak niet vrij van blauwalg te krijgen

Standaard

MIDDELBURG – Zonder zout water geen gezond Volkerak-Zoommeer. Suggesties dat de blauwalg ook onder zoete omstandigheden valt aan te pakken, zijn volgens gedeputeerde Frans Hamelink (coördinatie deltawateren) ‘uit de lucht gegrepen’. Donderdag onderschreven vertegenwoordigers van ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die in het bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak vertegenwoordigd zijn, de conclusie dat het zieke randmeer alleen kan opknappen door zout water in te laten en een beperkt getij toe te staan.

Tot die slotsom kwamen ze na brede studies die bovendien door binnen- en buitenlandse deskundigen zijn getoetst. Hamelink over deze opvatting van het bestuurlijk overleg: “Het is allemaal uit en te na bekeken. Je moet je nu gewoon bij uitkomsten neerleggen: een zoet Volkerak-Zoommeer is geen optie meer.”

Gevolg is dat voor de landbouw in het oosten van Zeeland en in West-Brabant op een andere manier in de zoetwatervoorziening moet worden voorzien. Ook zijn maatregelen nodig tegen een hoger zoutgehalte in het nu zoete benedenrivierengebied. Hamelink: “Er komt daar in de toekomst via de Volkeraksluizen zout water binnen. De gevolgen, bijvoorbeeld voor de bollentelers, de glastuinbouw en de drinkwatervoorziening zijn vrij groot. Het is de bedoeling dat deze maand nog slimme oplossingen daarvoor in kaart worden gebracht.”

De gedeputeerde stelde met tevredenheid vast dat ook de provincie Zuid-Holland instemt met een zout Volkerak-Zoommeer. “Dat is constructief en loyaal, want we hebben het over de oplossing van een Zeeuws en West-Brabants probleem met grote gevolgen voor Zuid-Holland.”

Commentaar EM Vereniging: grote ingrepen met grote gevolgen, dus ook hoge uitgaven/kosten. Het is toch jammer dat de EM Bokashi kleiballen oplossing niet uitgetest wordt. Een test kost relatief weinig en kan snel uitgevoerd worden. Onze ervaringen zijn dat in bassins de blauwalg binnen 2 weken is verdwenen. Als het in het klein werkt, is er geen reden om aan te nemen dat het in het groot niet werkt.

En als het de oplossing blijkt te zijn, zijn de bollentelers, de glastuinbouw en de drinkwatervoorziening gevrijwaard van de gevolgen van het zoute water. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

bron: http://www.pzc.nl/

Blauwalg moeilijk te stoppen

Standaard

18 april 2008 – Engineering 360 – Peter van der Wilt

In de haven van het Zeeuwse Tholen hingen het afgelopen jaar dertien luidsprekers die ultrasone geluiden produceerden in het water. Het ultrasone geluid had blauwalgen moeten opblazen, om zo een eind te maken aan de stankoverlast die de algen veroorzaken. Rijkswaterstaat stopt nu met deze proef, omdat de methode, die toch al weinig effectief bleek, niet selectief genoeg is. Diertjes zoals de watervlo worden ook opgeblazen, zodat vissen minder te eten hebben.

Rijkswaterstaat plaatst nu weer een oliekeerscherm in de Thoolse haven, om de drijvende lagen blauwalg tegen te houden. Op andere plaatsen hebben Rijkswaterstaat en ingenieursbureau DHV geëxperimenteerd met waterstofzuigers, onderwaterpropellers en trilapparaten, maar dit leverde ook geen succes op.

In Appeltern in de gemeente West Maas en Waal is deze week elf ton Phoslock, kleikorrels die fosfaatbindend werken, aan het water van de plaatselijke zwemlocatie Het Groene Eiland toegevoegd. Binding van de fosfaten moet aangroei van blauwalgen voorkomen. Blauwalg floreert vooral in (bijna) stilstaand water, dat veel voedingsstoffen bevat en een temperatuur tussen twintig en dertig graden Celsius heeft. Phoslock is al in meerdere landen, waaronder Duitsland, getest en wordt nu voor het eerst in Nederland toegepast. De universiteit van Wageningen keurt wekelijks de waterkwaliteit in Het Groene Eiland en houdt daarbij ook de visstand en de belasting voor watervogels in de gaten.

Havenmeesters, gemeenten en ondernemers zoals campinghouders hebben veel belang bij het weghouden van lagen blauwalg in het water. Omdat de algen behalve stank ook ziekten en huidirritaties kunnen veroorzaken leidt de aanwezigheid van blauwalg vaak tot een zwemverbod of de afsluiting van een strand. De problemen met blauwalgen nemen alleen maar toe de laatste jaren, vermoedelijk door het warmer wordende klimaat. Overigens vielen afgelopen zomer de problemen mee, omdat de zomer zelf tegenviel.

bron: http://www.engineering360.nl/nieuws-detailpagina.350.lynkx?guid=c0d683b0-ad2d-45a4-90fd-183afb53246f

Geluid houdt alg niet tegen

Standaard

THOLEN – Rijkswaterstaat blaast de proef, waarin blauwalg in de haven van Tholen met ultrasone geluiden te lijf wordt gegaan, af. De pilot die vorig jaar met veel tamtam werd gelanceerd heeft niets uitgehaald.

Rijkswaterstaat ziet er geen heil meer in en haalt binnenkort de speciale apparatuur uit het water.

“Volgens professor Lurling van de Wageningen Universiteit werken al dit soort maatregelen niet”, verklaart woordvoerder Edwin de Feijter de keuze. “Het kan zelfs negatief werken. Door de ultrasone geluiden verdwijnt bijvoorbeeld de watervlo. Die is weer nodig voor de vissen.”

Al jaren klagen de bewoners daar over de stank die blauwalg bij zomerse temperaturen met zich meebrengt. Vorig voorjaar plaatste het gespecialiseerde bedrijf Drema Waterbehandeling daarom dertien apparaten in de kom van de haven. De geluiden zouden de algen ‘opblazen’. De proef kostte 23.000 euro. Het heeft niets uitgehaald.

bron: http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/2994072/Geluid-houdt-alg-niet-tegen.ece