UNIEK PROEFPROJECT MET EM IS EEN SUCCES

Standaard

De Ieperse natuurtuin De Triangel werd in de zomer van 2012 het trefpunt van een vernieuwend driejarig experiment. In de vijver van het gebied werden 2000 kleiballen, waarop zich afvalverwerkende bacteriën ontwikkelden, verspreid. Daardoor krijgt het met organisch­ slib vervuilde vijverwater een flinke schoonmaakbeurt. Daardoor kon zich een rijkere diversiteit aan planten en dieren in de vijver ontwikkelen. Op 5 mei 2013 werden er als opvolging van het project terug een 1000 kleiballen in de vijver verspreid.

2500 liter EM-Actief

Naast de EM vijverballen werd er ook, verspreid over twee jaar, een 2500 liter EM-Actief aan het vijverwater toegevoegd. Dit rijk mengsel van opbouwende micro-­organismen versterkt de werking van de EM vijverballen.

Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat een uitgezochte cultuur van ‘goede’ bacteriën, schimmels en gisten (EM of Effectieve Micro-organismen) in het water of op de bodem verspreid worden om er diverse afvalstoffen en gifstoffen actief af te breken en tot nieuwe, opbouwende stoffen om te zetten. Daardoor kan het ecologisch evenwicht zich herstellen.


TUSSENTIJDSE EVALUATIE

In december 2013 was er een belangrijke tussentijdse evaluatie van het project samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (milieudienst Stad Ieper, EMBelgium vzw, sponsor Agriton). De milieudienst van Ieper analyseert sinds de start van het project driemaandelijks stalen van het water. Daaruit blijkt dat de zuurtegraad of Ph van het water stabiel positief is. Het meest opmerkelijke is de enorme afname van de sliblaag, van circa 45 cm naar een 25 cm dikte (stand december 2013).


TOENAME BIODIVERSITEIT

Bij de start van het project was de biodiversiteit zo goed als nul met grote hoeveelheid moerasgas en zwavelgas.

Nu na twee zomers zijn de poelslakken (grazer) teruggekeerd samen met schaatrijders (jagers) en er zijn veel meer wantsen. Ook de eenden vinden de weg terug naar de vijver.

Door EM te gebruiken is er veel meer plantengroei aanwezig (krachtiger, sterkere planten) omdat de aanwezige voedingsstoffen beter worden omgezet naar opneembare voedingsstoffen.

 PROJECT KRIJGT NAVOLGING TE WEELDE (RAVELS)

Het succes van de Triangel is niet onopgemerkt gebleven.

Tijdens hun zoektocht naar de meest geschikte methode om het slib van de oude vestinggracht rond de pastorij (vroeger een burcht) te verwijderen, stootte vzw Kempens Landschap op de afbraak van de sliblaag via micro-organismen.

Ze namen in het najaar met ons contact op om de oude kern van Weelde met EM te helpen opwaarderen.

Leuk meegenomen is dat deze methode aannemelijk goedkoper is dat het machinaal moeten uitgraven van het slib. En bovendien, de manier waarop deze micro-organismen in het water worden gebracht, via de EM vijverballen, is amusement verzekerd.

Door honderden mensen werd op zaterdag 10 mei 2014 de 2000 EM vijverballen in de vier partijen water gegooid. Indrukwekkend was de organisatie van vzw Kempens Landschap die ook voor heel wat randanimatie zorgde. Volgend voorjaar wordt deze ludieke actie herhaald. Dit is noodzakelijk om een duurzaam herstel van de biodiversiteit te waarborgen.

Deze methode met EM vijverballen of mudballs kent veel succes in andere continenten en waait nu ook stilaan over naar Europa.

Let’s heal the planet!

BRON: Nieuwsbrief EM Vereniging Belgie – oktober 2017 

inschijven kan via: http://www.embelgium.org/inschrijven-nieuwsbrief.html

EM Bokashi Kleiballen gooien in Nederland tijdens Internationale EM Bokashi kleiballen dag!

Standaard

We hebben al een aantal foto’s en video’s verzameld van kleinschalige EM Bokashi Kleiballen acties in Nederland:

Sattwa, voorzitter van EM Vereniging Nederland, draagt het kratje met 60 EM Bokashi Kleiballen die de lokale vijver in gaan in Almere, tussen de Vaarten.

Henriette, Maureen, Hyacintha, Sattwa en Nebi gooien de EM Bokashi Kleiballen erin!videolink: https://drive.google.com/file/d/0BwyMIkHEolEZa0lsZFhQQWpfUUk/preview

Ook later op de dag worden er nog ballen door Chaja, Bo-En, Maureen, Sattwa en Henriette de vijver in gegooid.

videolink: https://drive.google.com/file/d/0BwyMIkHEolEZSkI1dV9LT0Q2MEE/preview

Dennis draagt zijn steentje bij door een ballen te werpen bij een gemaal in de Waterwijk van Lelystad.

On repeat, twee ballen tegelijkertijd in Lelystad! Ploep ploep!

Ook in Wormerveer werpt Linda voor haar eigen natuurwinkel Heerlijk EM Bokashi Kleiballen in de Zaan!

videolink: https://drive.google.com/file/d/0BwyMIkHEolEZMXJacnZtanAweXM/preview

En Hyacintha heeft ook nog een paar ballen in het water bij Kadoelen in Amsterdam gegooid!

videolink: https://drive.google.com/file/d/0BwyMIkHEolEZWUxac19seF9GQms/preview

Er zijn meerdere initiatieven geweest in Nederland, zoals in Amsterdam, Zandvoort, Hilversum en Enschede. Ook hebben we al gehoord dat er in de rest van de wereld ook flink gegooid is! Deze beelden zullen we met jullie delen als we ze hebben!

EM Bokashi Ballen voor schoon water in Johannesburg, Zuid Afrika

Standaard

Johannesburg City Parks and Zoo en de Hollard Jozi Urban Mountain Bike Adventure (Juma) team hebben de handen ineen geslagen om te zorgen dat de Braamfontein Spruit schoon is voor het jaarlijks fietsevenement. Het Juma team en City Parks hebben de reacties van afgelopen jaren opgepakt en hebben maatregelen genomen om de bepaalde delen van de fietsroute te verbeteren.

“Onze missie is om een zo mooi mogelijk ervaring te bieden aan de deelnemers. en samen met City Parks kwamen we op het idee van effectieve micro-organismen [bokashi ballen] om het water schoon te krijgen en de geurhinder te verbeteren. Nu kunnen deelnemers genieten van de mooie route”, licht organisator Mark Castel toe.

Ben Masalesa, senior training facilitator bij City Parks, bejubeld bokashi als een uitstekende oplossing om het water te verbeteren: “De ballen worden gemaakt van een mengsel van onder meer tarwezemelen, melasse en een combinatie van diverse micro-organismen die inheems zijn in Zuid Afrika. De ballen zinken op de bodem van de rivierbed, waar langzaam de effectieve micro-organismen  vrijkomen. Dit duurt ongeveer een maand waarbij de waterkwaliteit verbetert doordat de goede bacteriën de slechte bacteriën verdrijven”.

Meer dan 1000 ballen werden geplaatst in de waterwegen langs de Killarney Golf Course, Wynberg, Emmarentia, Alberts Farm en Innesfree Park. Elke bal heeft effect op ongeveer 1000 kuub water. De microben pakken de oorzaak van nare geuren aan en breken het slib af. Ze zijn 100% eco-vriendelijk.

Louise Gordon, algemeen manager van City Parks verteld dat verschillende teams hebben geassisteerd in het opruimen van de route en hebben meer dan 150 zakken met vuil verzameld. “De teams hadden ook de opdracht om de bokashi ballen te verdelen in het water als tegenprestatie om deel te kunnen nemen aan de race. Het was een fantastische oefening in team-building en we kunnen bijna niet wachten om aan de race deel te nemen”.

Het gehele artikel is te lezen op Northcliff Melville Times.  Mei 2017

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-vijverballen-voor-schoon-water-in-johannesburg-zuid-afrika/

EM-Vereniging: Geinspireerd geraakt? Doe dan mee met een eigen initiatief in jouw buurt, wijk, dorp of stad! Tijdens de wereldwijde EM Bokashi Kleiballen dag op 8 augustus worden er wereldwijd miljoenen ballen gegooid! Kleiballen en kleiblokken zijn voor deze dag tegen een speciale prijs verkrijgbaar. Meer weten? Lees meer…

Meedoen aan de Wereldwijde EM Bokashi ballen actie 8 augustus?

Standaard

Wereldwijde EM Bokashi ballen actie 8 augustus 2017

Elk jaar op 8 augustus is het Wereld EM Bokashi kleiballen dag. Over de hele wereld worden dan in tientallen landen vele duizenden EM Bokashi kleiballen in vervuild water gegooid om het water te zuiveren, slib te verminderen en chemische vervuiling te neutraliseren.

Zoals het echte EM-pioniers betaamt is de EM Vereniging al in de zomer van 2006 gestart met een grote EM Bokashi kleiballen actie. Dit was om het blauwalg probleem in de haven van Almere aan te pakken. Door de blauwalg was de stank in de haven onhoudbaar, inwoners en toeristen op de terrasjes werden onpasselijk, er gold een zwemverbod en meerdere honden waren door het drinken van water met blauwalg overleden.

Met EM wilden wij het water op een natuurlijke manier en structureel weer gezond maken en natuurlijk stankvrij. Met steun van alle ondernemers uit de havenkom en velen uit het winkelcentrum erachter, is een burgerinitiatief gestart. Op een feestelijke dag hebben we bij de zeilvereniging aan de havenkom met meer dan 50 vrijwilligers 12.000 bokashi-ballen gekneed. Ondernemers ondersteunden dit initiatief door mee te kneden, broodjes en chocolademelk te verzorgen, schorten aan te bieden etc (zie de foto’s hierboven). Het idee was om deze kleiballen tijdens de Sinterklaas intocht door kinderen in de haven te laten gooien. Helaas hebben zowel de gemeente Almere, als Rijkswaterstaat en de universiteit van Wageningen er alles aan gedaan om dit initiatief tegen te houden, zelfs met oneigenlijke middelen. Een blijvende smet op deze organisaties. Maar ook al waren er toen sterke onwelwillende partijen, mede door ons initiatief is er een wereldwijde beweging op poten gezet. Sinds 8-8-2009 wordt jaarlijks op 8 augustus over de gehele wereld de “EM Mudball day” georganiseerd!

Zie deze oproep met films van acties over de hele wereld:

“This is an invitation to join the EM Mudballs Movement!
Join EM Mudballs Movement anywhere in the world you are just dropping EM mudballs and/or pouring Activated EM-1 into your neighboring water bodies or even into the sink of your house! “

Deze dag is erop gericht wereldwijd de kwaliteit van meren, rivieren en sloten te verbeteren, door de inzet van EM Bokashi ballen, kleinschalig of grootschalig. Elke EM-Bokashi-Bal is een geschenk aan de natuur 🙂

“Ik wil hier ook aan meedoen!”
Heeft u in uw omgeving ook last van blauwalg? In een vijver, sloot of plas of meer? Water waar ’s zomers de blauwalg telkens weer de kop op steekt?
Dan is een EM Bokashi Ballen dag organiseren -met straat, wijk of woonplaats- een mooie gelegenheid om zelf mee te doen aan dit wereldwijde probleem. Met de ​​EM Bokashi Ballen helpt u de natuur om zichzelf (blijvend) schoon te maken. De positieve micro-organismen in de EM Bokashi Ballen werken met zijn allen samen om het (bodem/water)-leven weer positief te krijgen*.

Meedoen – op kleine schaal
Door kant- en klare EM Bokashi Ballen te bestellen en ze in naburige slootjes, vijvertjes, parkmeertjes te gooien.


Meedoen – op grote(re) schaal?
Vooral bij lokale meertjes, plassen en recreatiegebieden is er door blauwalg beperking tot recreëren en is het zelfs gevaarlijk te vertoeven. Een burgerinitiatief starten om met vrijwilligers EM bokashi ballen in het water te gooien is een prachtige manier om met de buurt, dorp of stad bij te dragen aan schone en gezonde wateren in uw leefomgeving. U kunt bijvoorbeeld de EM Bokashi Ballen klei bestellen, gezamenlijk EM Bokashi Ballen maken en verspreiden in uw water. Na het maken van de EM Bokashi Ballen is het van belang dat de ballen ongeveer 6 weken “drogen” (kolonialisatie van de EM micro-organismen), voordat zij het water in kunnen. Dus als dit initiatief u aanspreekt, en u zou ze ook willen gooien op 8 augustus (over 2 maanden) dan is er voor het maken van de kleiballen enige haast geboden :-). Maar u kunt het natuurlijk ook op een ander moment organiseren.

Een échte oplossing
De toepassing van EM Bokashi Ballen is in alle opzichten een win-win oplossing, een oplossing van deze tijd:

  • Een simpele doe-het-zelf oplossing: eens per jaar maak je EM Bokashi Ballen en gooi je ze gezamenlijk in vervuild water. Meer niet. Geen ingewikkelde technologiën en/of installaties (die vaak slechts symptoombestrijdend blijken te zijn).
  • Een milieuvriendelijke oplossing: er komen alleen natuurlijke middelen aan te pas: regeneratieve micro-organismen, klei, melasse, zemelen en blije mensen.
  • Een permanente oplossing: met de EM Bokashi Ballen wordt het water weer gezond en is er alleen een jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig van een beperkt aantal Bokashi ballen. Dit staat tegenover de niet-permanente oplossingen van gemeentes en rijksoverheid.
  • Een gezonde oplossing: door het gebruik van EM krijgt het water zijn oorspronkelijke balans weer terug, een balans waar alle oorspronkelijk leven weer floreert. Zelfs ‘vergeten’ dieren en planten verschijnen op deze plekken!
  • Een goedkope oplossing: kijkend naar onze blauwalg actie in Almere, waar de EM Bokashi Ballen oplossing een begroting had van € 4.300 tegenover (ingewikkelde) gemeente ‘oplossingen’ met begrotingen van meer dan € 400.000!

De werking van EM en Bokashi ballen
EM Bokashi Ballen bevatten het sleutelingrediënt EM. EM is de afkorting voor Effectieve Micro-organismen. EM is een groep van 80 verschillende soorten effectieve micro-organismen. Elk van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken en ze bevorderen bovendien elkaars werking. Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur; zijn niet gemodificeerd of gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM is dus puur natuur uit de natuur.

De werking van EM is gebaseerd op het zogenaamde dominantieprincipe. Van alle micro-organismen is 5% regeneratief (opbouwend, effectief, positief) en 5% is degeneratief (afbrekend, schadelijk, rotting veroorzakend). De overige 90% zijn volgelingen en volgen de leider. EM behoort tot de regeneratieve groep. Dus wanneer de opbouwende micro-organismen het sterkst vertegenwoordigd zijn krijg je een positief effect (vruchtbare grond, schoon, levend water, gezonde dieren en mensen), want 95% van de micro-organismen werken dan opbouwend en de 5% schadelijke micro-organismen kunnen niet groeien. Maar tegengesteld als de afbrekende micro-organismen de overhand hebben dan krijg je verrottingsprocessen.

De EM Bokashi ballen bevatten naast EM: klei, rietsuikermelasse en gefermenteerde zemelen die een voedingsbodem zijn voor de EM micro-organismen. Doordat de EM Bokashi Ballen worden verspreid op de bodem van het meer, de plas, de vijver verspreiden de micro-organismen zich in de klei en het slib van de bodem en vestigen zich daar permanent. Door de aanwezigheid van de micro-organismen is er geen ruimte meer voor bijvoorbeeld blauwalg om daar te groeien, omdat het voedsel wordt voor de positieve micro-organismen (een beetje EM spuiten zorgt al binnen 1 dag dat de stank van de blauwalg verdwijnt!). Dit proces veroorzaakt geen stank en neutraliseert alle negatieve effecten van de blauwalg.
Elk jaar dienen er weer wat EM Bokashi Ballen bij te worden gegooid om de populatie positieve micro-organismen gezond en sterk te houden.

Wanneer de EM Bokashi Ballen in het water zijn gegooid, verspreidt zich rondom de ballen op de bodem het positieve micro-leven; dit verspreidt zich weer over het water waardoor het water zich herstelt. In Japan is op deze manier met EM zelfs al een hele zee schoongemaakt! Een zee die in open verbinding staat met de oceaan!

Wat is er mooier dan met een gezamenlijke, lokale actie ervoor te kunnen zorgen dat onze kinderen en huisdieren deze zomer gewoon kunnen zwemmen, in plaats van afgesloten vijvers of plassen te zien met waarschuwingsborden voor de giftige blauwalg.

Spreekt het u aan om in uw woonplaats ook een dergelijke actie te houden, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij kunnen u dan verder informeren en steunen bij uw initiatief.

De EMwinkel ondersteunt initiatieven voor de 8 augustus actie door EM Bokashi kleiblokken voor een ‘initiatief’-prijs aan te bieden. Met elk blok kunnen bijna 85 kleiballen gekneed worden. Voor deze aanbieding kunt u een mail sturen aan info@emvereniging.nl

World Cultural Heritage Temple Pond Became Clean (Japan)

Standaard

One of the most remarkable reports in EM application case studies in Japan is the Todaiji Temple, which was built in the begining of the 8th century and is famous for the “Great Buddha in Nara”.
They are using EM Technology with excellent results not only for water treatment of the pond inside the Temple but also for the recovery of pine trees and elimination of foul odor of septic tanks and deer excreta.
EM Technology is also used for environmental protection of shrines and temples near Todaiji Temple and even in some other areas registered as the World Cultural Heritage.

Good effect of EM Technology made Todaiji Temple very serious
The manager in charge of general affairs at Todaiji Temple had tried many methods to find the best system to improve the water condition of the pond before he came to know about EM Technology through Ms. Kazuko Goto, the representative of Non-Profit Organization U-net for Nara Prefecture to him.
Ms. Goto, together with other U-net members, had been involved in purification programs by way of EM Technology with good result at Class A Komo River which is a part of Yamato  River System running in the City of Nara.

After the manager of Todaiji Temple received some advices from Ms. Goto, he did some research by himself on cases of EM application. Occasionally he visited the actual sites to investigate the effect of EM Technology, and 6 months later, in December 2007, he concluded that EM could contribute to the environmental purification.
Therefore, he purchased and installed an EM Bio-reactor and a fermentation tank to introduce EM Technology in the temple facilities.

From January of 2008, Activated EM•1 was poured into 3 ponds (Ooyuya-Ike, Naga-Ike and the most downstream, Kagami-Ike) but mainly into Kagami-Ike alongside of the approach to Buddah’s Hall from Nandaimon (Great Southern Gate).

During this project, 3 staffs from Todaiji Temple were allocated to the actual work for EM application and EM Suketto-Net Co., Ltd. (in Nagoya City represented by Mr. Masanori Oka), which was experienced in EM Technology application, was in charge of device management and work planning.

Activated EM・1® was poured into the water channels connecting each pond as well.

Activated EM・1 was poured into Kagami-Ike directly from the tank on the lorry.

Kagami-Ike sparkled like a mirror

Approximately 500 L of Activated EM•1 was poured into each Pond weekly. The result was remarkable.
No E. coli bacteria were detected at Kagami-Ike and the transparency improved to 50 cm about 3 months after the application. As a result of the continuous efforts such as placing EM Ceramics at water channels, the summer troubles such as freshwater red tide and foul odor produced by algal blooms were solved.
In the meantime, volunteers and children of Todaiji Temple Gakuen Kindergarten made about 2,500 EM mud balls and threw them into the ponds and water channels.

Before: 20 October 2007

After: 19 December 2008

At first Mr. Oka expected that it would take at least 3 years to have a good result; however, it turned out to be only 1 year. Kagami-Ike is usually muddy when it rains to soiled water flowing from the upstream when it rains, but apparently, it returns to normal in a shorter time than before. The quality of the soil at the bottom of the pond is getting better thanks to the 5,000 EM mud balls thrown into the pond in 2 batches one year before.

Kagami-Ike used to have a stage in Japanese-garden-style, sticking out towards a small island (Nakanoshima) in the middle of the pond and it was necessary for the water to be cloudy to a certain extent in order to screen off the ground of the stage. However, the water tended to remain muddy for a longer time than is necessary. Moreover, an artificial waterfall that is to circulate and to filter the water located in the northwest of the pond dag up the algae deposited at the bottom of the pond, which diffused a foul odor.
Approximately 300kg of EM Ceramics were placed at this location this spring, and as a result, the foul odor disappeared and the water clarity improved up to 0.5-1 m.

Now ripples like fine wrinkles sparkling on the surface of the pond can be seen anytime. This is a typical found only in a pond with a good water quality. The reflection of Buddah’s Hall and pine trees at the pond can be seen on the surface of the water which brought Kagami-Ike back to what it was supposed to be in a sense that “Kagami” means “mirror” in Japanese.
Todaiji Temple requested a third party to compare pre- and post-data of the water quality.
Also, Mr. Oka and Ms. Goto collect water samples a few times a month to analyze water clarity and quality.

(E.Coli values per ml)

Kindergarten children and volunteers threw EM mud balls into Kagami-Ike. (27 March 2009)

Prof. Higa also visits the temple and gives advices personally

EM Revitalizes Pine trees at the Temple
New shoots came out from stand dead pine trees….

Activated EM•1 mixed with EM Ceramic powder is sprayed to pine trees

Other than the water improvement project, last year, they tried to revive approximately 200 pine trees, planted along the road from Great Southern Gate to Buddah’s Hall as a countermeasure against pine wilt disease. As a result of the continuous efforts in applying EM Ceramics Powder to trunks of the trees and spraying Activated EM•1 to the roots and the entire trees, “The tip of the branches grew and new shoots sprouted up in April to May this year with the smell of fresh green plants”, said Mr. Oka. They have a plan to give this tree treatment twice a year on more trees from now on.

There were a lot of dead leaves before EM was applied.

Leaves became greener after 3 months.

The garden of Todaiji Temple has a lot of wild nature deers and therefore, they are also dealing with excreta odors problems.
Staff at Todaiji Temple sprayed Activated EM•1 once a week, from a tank on a pickup truck around the Great Southern Gate where more deer are to be seen than any other areas the deer gather. “You can see an obvious effect in reducing odor in 2 months”, said the staff. The owners of stalls alongside the approach to Buddah’s Hall are pleased with this “good deodorization effect”.

Wild deers around the temple causing foul odors with their droppings

Staff using a handmade sprayer adjusted to a pick-up truck and spray Activated EM•1 at the approach to the temples

Furthermore, Activated EM•1 is applied in many different ways inside the Temple such as septic tank treatment, kitchen waste recycling, and tree planting. EM Ceramics are put at the temizuya (a Shinto water ablution pavilion) of Nigatsu-do.

Healthy pine after treated with EM Technology

Staff spraying Activated EM•1 to keep the gardens greener

In June 2009, an unusually large numbers of fireflies were to be seen at the downstream of Oyuya-Ike. This news delighted those who involved in the “Association of Daibutsu Firefly Preservation”.
They could see that their preservative activity of long standing and EM applications came to fruition.

EM spreads to other shrines and temples
Mr. Goto thinks that this project at Todaiji Temple triggers a movement of environmental purification.
There remains some wild forests co-existing with the city area in Nara City; however, in addition to the fact that the mountains in the area cannot deal with water resource anymore. The damages caused by acid rain, deer, and the poor maintenance accelerated forest devastation. As a result, muddy water flew into ponds and rivers after rainfall and the environmental condition got worse. In addition, the deterioration of water quality at ponds is a problem not only for Todaiji Temple. Mr. Goto is appealing for local authorities and Kasuga-taisha, and other shrines and temples on this issue as a starter of the environmental purification and protection for the whole community.

EM Ceramics is mixed with purification water at Nigatsu-Do.

Responding to the appeal from Todaiji Temple, Jurin-in Temple (the chief priest, Junshin Hashimoto), located in the Gangoji-Temple which is one of the seven great temples in Nara, has already started using EM Technology to clean its ponds.

It has been 17 years since “Historic Monuments of Ancient Nara” was listed as one of the World Heritage. Next year, 2010, is the 1300th anniversary of the relocation of the capital to Heijo-kyo and also the 1250th Anniversary of Empress Komyo who got deeply involved in construction and maintenance of various temples such as Todaiji-Temple, Kofuku-ji Temple, Horyu-ji Temple, etc.
Recreation of the capital city of Nara referred to “City of Flowers” on the surface of ponds with ripples was a dream not only for Nara citizens but also many other people including those engaged in the pond purification project.

Buddha’s Hall, the symbol of Todaiji Temple

Map of the temple and surrounding gardens

BRON: https://www.emrojapan.com/case/detail/51

Ombudsman onderzoekt aanpak blauwalg

Standaard

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer begint een onderzoek naar de aanpak van blauwalg. Aanleiding voor het onderzoek is een klacht van een recreatieondernemer dat overheden elkaar tegenspreken over de risico’s van blauwalg en niet voortvarend reageren op voorstellen voor een praktische oplossing.

Blauwalg is de bekendste bedreiging voor zwemwater, zo stelt Brenninkmeijer. Voor de bestrijding ervan zijn meerdere overheden en instanties verantwoordelijk. Het gaat daarbij met name om gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

De ombudsman richt zich in zijn onderzoek op de ervaringen van recreatieondernemers met de verschillende overheden. Brenninkmeijer wil de omvang van de problemen waar zij tegenaan lopen in kaart brengen.

Blauwalg kan als biobrandstof voedselschaarste keren

Standaard

Na een lange tijd, toch weer even wat blauwalg nieuws. grin

bron: http://www.tankpro.nl | Gepubliceerd op 17-01-2012 om 10:26

Blauwalgen kunnen dienen als basis voor de productie van biodiesel. Daarmee kan het omstreden voedsel telen (mais en tarwe) voor biobrandstof tot het verleden gaan behoren. Dat zeggen althans Braziliaanse onderzoekers.

Het kweken van voedselgewassen zoals tarwe en mais voor de productie van biobrandstof krijgt al jaren kritiek omdat het de voedselzekerheid in het gedrang zou brengen. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN bijvoorbeeld is het toenemende gebruik van biobrandstof op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk voor de stijging van de voedselprijzen waardoor het aantal mensen dat honger lijdt weer boven het miljard is gestegen.

Voordelen

Het gebruik van cyanobacterien die in blauwalgen voorkomen voor de productie van biobrandstof heeft voordelen want het is een goedkope grondstof waarvan grote hoeveelheden beschikbaar zijn. Er ontstaat daarom geen conflict met het voedselthema.

Cyanobacterien zijn bacterien die in staat zijn tot fotosynthese. Ze behoren tot de oudste levende organismen op aarde”, zegt Caroline Pamplona van de Universiteit van S