Speciale jubileumuitgave van Agriton: Fermenteren

Standaard

Speciaal voor hun 25 jarig bestaan heeft Agriton een cadeau voor alle EM en fermentatie fans samengesteld: de jubileum uitgave van Agriton: Fermenteren.

Agriton, gevestigd in Noordwolde is 7 augustus 2016 officieel 25 jaar leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder meer de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Goed voor dieren, goed voor planten en dus ook voor mensen. Alles draait daarbij om de bodem; de basis van de kringloop.

Vijfentwintig jaar van de grond, voor de grond. Dat is reden voor feest en dus een cadeau. Van Agriton. Het was een feest om dit blad te maken en wordt hopelijk voor u een feest om te lezen. We nemen u mee op reis in de wereld van Effectieve Micro-organismen (EM) en starten ons avontuur in Japan en eindigen op micro-niveau, in de EM-ketels van Agriton. Hoe wordt EM gemaakt? Wat is eigenlijk fermenteren? En waarom in de bodem? We hopen u te inspireren en wie weet nog wat te leren. De micro-biologie waar Agriton op gestoeld is (EM), staat symbool voor ‘samen’ en ‘elkaar versterken’. Een filosofie die synoniem staat voor onze bedrijfsvoering. We danken u en al onze relaties voor het mede mogelijk maken van deze filosofie en het gestelde vertrouwen in ons en onze producten. Het blad is tevens een cadeau voor ons team, waar we trots op zijn. Een vruchtbare bodem vol leven. Allen komen in dit magazine in beeld en stellen zich graag aan u voor.

Download de PDF hier of bekijk hem hieronder:

‘Kuilbulten met Bokashi moeten bodem verbeteren’

Standaard

Foto-Henstra-SBB-LC-12082016

FROUKJE SIJTSMA

LUINJEBERD  Staatsbosbeheer experimenteert de komende jaren met kuilbulten met bokashi. Dit is organisch materiaal, dat fermenteert en geschikt is als voeding voor weidevogelland.

Bokashi – het woord het klinkt als de naam van een ver vakantieoord. De werkelijke betekenis is echter veel minder exotisch. “Bokashi is een soort compost. Het is organisch materiaal, bijvoorbeeld grasmaaisel, gemengd met kleimineralen, zeeschelpenkalk en micro-organismen”, vertelt boswachter Bennie Henstra van Staatsbosbeheer. “Hetverschil is dat compost met zuurstof wordt omgezet en bokashi zonder zuurstof. Bacteriën en gisten en schimmels zetten het binnen tien weken om tot vruchtbare voeding voor bodem en planten.”

Staatsbosbeheer liet op het terrein van Loon- en Kraanbedrijf Veldman in Luinjeberd een bokashibult van 150 ton zetten. In Oldelamer is onlangs een twee keer zo grote bokashibult geplaatst. “Bokashi ziet eruit als bruine kuil, het ruikt alleen minder zuur.” Henstra, afgestudeerd als milieukundige, was als jongere al actief als nazorger van kievitseieren. “Graslanden worden steeds minder geschikt voor weidevogels. Nederland heeft de laatste twintig jaar behoorlijk wat van haar landbouwgrond gevraagd. Er is een omslag nodig.”

In een vakblad las Henstra over agrariërs in Drenthe die bokashi over hun land uitrijden. “Een bodemverbeteraar bestaande uit organisch materiaal. Gras van minder goede kwaliteit dat niet geschikt is voor veevoer, strooisel of biogas.” Dit gras belandt daarom meestal op de composthoop, terwijl het goed gebruikt kan worden om bijvoorbeeld weidevogelland te voeden. “Vruchtbare grond betekent meer voeding, en dat is weer goed voor onze weidevogels.”

Staatsbosbeheer gebruikt ruwe mest om weidevogelgebied te bevruchten. Daar is de laatste jaren echter een tekort aan. “Boeren kunnen deze mest tegenwoordig zelf goed gebruiken. Bovendien gebruikenze kunstmest. Dat bevat stikstof, kali en fosfaat. Het gras groeit daardoor snel, maar de bodem heeft ook andere voedingsstoffen nodig. In bokashi zijn die wel aanwezig. Natuurlijke kringloop is een goed alternatief.” Henstra onderzocht of Staatsbosbeheer ook gebruik kon maken van deze bevruchtingsmethode om de bodemkwaliteit van weidevogelland op te waarderen. “Op een Bokashidag vertelden experts dat het vrij simpel is om bokashibulten te maken. Het past heel goed in deze tijd van duurzaamheid en biologisch grondbeheer.”

Ineke Veldman van Loon- en Kraanbedrijf Veldman had nog nooit gehoord van bokashi. “Wij kunnen hier wel gewone kuilbulten maken, dus het leek ons een leuke uitdaging om het experiment met Staatsbosbeheer aan te gaan.” In Luinjeberd werd grasmaaisel gemengd met mineralen, kalk en micro-organismen. De komende jaren moet blijken

wat bokashi met de grond doet. “We gaan de bodemkwaliteit meten en tellen hoeveel wormen voorkomen in de percelen met bokashi en vergelijken dat met de grond waar geen bokashi is uitgereden. Ik heb goede hoop”, besluit Henstra.

‘Oplossing voor voedselprobleem’

In Friesland zijn momenteel zo’n veertig bokashibulten. Theo Mulder van Agro Mulder in Kollumerawaag adviseert agrariërs sinds 199§ over het maken van deze bulten. “Alle boeren op Skiermûntseach meitsje al jierren bokashi. Dat binne biologyske boeren, mar ek net-biologyske agrariërs yn Fryslän hawwe ynteresse yn bokashi.” Mulder is stellig over het nut ervan. “Ik sjoch bokashi op de lange termyn asdieloplossing fan us wräldfoedselprobleem. Lokkich reitsje de lêstetiid hieltyd mear minsken fan oertsjûge dat der wat feroarje moat yn us wize fan grûnbehear. Want sa’t we it no oanpakke, komt it netgoed.” Bokashi kan worden gebruikt als aanvulling op kunstmest. Ook particulieren kunnen het bokashiproces toepassen. “Der binne ekbokashi-amers foar yn de keuken. Dan kinst dyn grienöffal omsette yn fruchtber materiaal. De kok fan fersoargingstehûs Nij Toutenburg yn Noardburgum docht dat ek. Nei in pear wike struit hy de bokashi utyn de tun.” Vitaliteit, daar draait het om. “As de grûn fitaler is, dan wurde de boaiem, it gers en de molke dat ek.

BRON: https://www.agriton.nl/artikel-kuilbulten-met-bokashi-moeten-bodem-verbeteren/

Uitnodiging voor het nazomer EM bessenpluk festijn

Standaard

uitnodiging
voor het nazomer
EM bessenpluk festijn
bij Weldaadbessen in Wilhelminaoord
zaterdag 27 augustus – van 10:00 tot 17:00

1f2a92a8-26b7-439d-8ab6-b735321652fd

Er zijn weer veel besjes en vruchtjes geplukt op onze gezamenlijke bessenplukdag van 16 juli 2016
De Bessenpluk in de ontspannen omgeving van het Weldaadbessen terrein was geslaagd, druk bezocht, zeer ontspannen en geen regen. Bij de ingang, waar de Weldaadbessenkraam en de EMwinkel zich bevonden, was er van ’s ochtends tot ’s middags een gezellige drukte: mensen kochten hun EM voorraad in, lieten hun net-geplukte vruchten wegen, stelden vragen, lieten zich informeren, deelden hun ervaringen en tips met EM. Ineke en Laura (vrouw en dochter Weldaadbessen) hadden in de middag heerlijke zelfgemaakte rawfood-hapjes klaarstaan voor alle aanwezigen (gemaakt van eigen oogst :-). Dat was naast de rauwe vruchtjes tijdens het plukken een heerlijke afwisseling. Wat ons opviel was dat de vruchten dit jaar nog steviger en robuuster zijn dan voorgaande jaren. Ze hadden een sterke schil en waren allemaal rijker en voller van smaak. Thuis was er minder werk aan, omdat alle vruchtje dezelfde kwaliteit hadden, dus was er weinig sorteerwerk nodig!
Graag willen wij en de EM micro-organismen iedereen in miljoenvoud bedanken die deze dag zo blij, ontspannen en gezellig hebben gemaakt!

dit jaar: mooie rode bessen, een drukte in de plukpaden en een grote oogst (nu al overheerlijke jam)

82bd2108-e4bc-4e39-b9a7-f18befd0b762
Bessenpluk 27 augustus
Heb je vorige keer gemist? Is de vruchten-voorraad alweer geslonken? Je voorraad voor de vriezer aanvullen, of wil je gewoon weer op avontuur in de fruitwouden van Weldaadbessen? Volgens Auke Vonk, de kweker, is het beste plukmoment zaterdag 27 augustus. Dan is er weer de gelegenheid om gezamenlijk het vruchtenterrein in Wilhelminaoord te bezoeken, te jagen op vruchtjes en te genieten van de korting die dag.

In dit ware EM-vruchtenparadijs zijn de emmertjes deze dag te vullen met:

 • blauwe bessen
 • frambozen
 • en bramen

Zoals altijd krijgt iedereen die deze dag namens de EM-Vereniging komt korting. Voor de blauwe bessen en de frambozen betaal je slechts € 5 per kilo, voor alle andere vruchtjes betaal je slechts € 4 per kilo!

Ter informatie voor de EM Bessenpluk-leek: Weldaadbessen is een volledige biologische vruchtgaard van 3 hectares groot -een prachtig frisgroen gebied met diverse vrucht-nuances- dat bewoond wordt door onze vrienden: miljarden Effectieve Micro-organismen, duizenden bijen en een scala aan nuttige insecten en beestjes.

36593665-074d-4caa-9c71-65f97f935de6

Wat is er allemaal te doen deze dag? LEES MEER

 

25 jaar Agriton: een kringloop in balans

Standaard

Van de grond, voor de grond
Vijfentwintig jaar van de grond, voor de grond; dat is vrijdag 9 september 2016 bij Agriton uit Noordwolde reden voor feest. Aldus een van de twee directeuren Albert de Puijsselaar. “Een periode waar de organisatie eerst moest wortelen, voordat het kon groeien en uiteindelijk bloeien. We werken met passie voor onze producten, met visie op de toekomst van de landbouw. We geloven in het circulaire proces bodem, plant, dier en mest. Een continu-proces waar we 9 september tijdens dit jubileum met genodigden zoals klanten en relaties stil bij staan. Centraal staat die dag het thema Fermenteren; waar het bij Agriton allemaal om ‘draait’!

25jr-AGRITON-logo-DEF-01-300x279

Agriton, gevestigd in Noordwolde is leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder meer de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Goed voor dieren, goed voor planten en dus ook voor mensen. Alles draait daarbij om de bodem; de basis van de kringloop.

Onder leiding van Frits van den Ham werd Agriton 7 augustus in 1991 opgericht. Zijn eerste doelgroep waren de volkstuinders. Een vakgebied waar zijn hart, als ervaren tuinier, sneller voor ging kloppen. Na het lezen van het boek ‘De geheimen van een vruchtbare bodem’ (van Erhard Hennig) werd ook de professionele land- en tuinbouw als doelgroep een nieuwe uitdaging. Het behandelen van drijfmest, het laten rijpen van mest in plaats van rotten van mest, was hiervoor de basis. In 1995 werd dit verder uitgebouwd met Effectieve Micro-organismen (EM), ontwikkeld in Japan door professor Teruo Higa. Er werd gesproken over chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest. Frits van den Ham is alweer een tijd gepensioneerd, maar wordt nog steeds gezien als de EM-pionier in Europa.

De huidige directeuren Albert de Puijsselaar en Jan Feersma Hoekstra staan achter deze totaalfilosofie waarbij ze pleiten voor meer balans tussen de ‘input-output’ van de bodem. Jan Feersma Hoekstra: “Het is mijn persoonlijke missie duidelijk te maken dat we onze bodem uitputten. Het maken van Bokashi, gefermenteerd voedzaam organisch materiaal, lost dit probleem relatief simpel op. Daarnaast leidt het maken van Bokashi tot kostenbesparing voor boer, overheid en waterschappen. Bijna elke organische reststroom kan er voor gebruikt worden. Een systeem met alleen maar winnaars.”

logo_EMAlbert de Puijsselaar: “Vijfentwintig jaar geleden waren we een vreemde eend in deze sector die gestoeld was op een traditionele landbouwvisie. Ons gedachtengoed is gelukkig steeds meer gemeengoed geworden. Een kwestie van een lange adem. En met onderzoek en praktijk aantonen dat we met EM als basis voor onze landbouwproducten op het goede spoor zitten.”

Beiden directeuren geven aan trots te zijn op hetgeen ze aan mogen werken. Jan Feersma: “Ik voel mij ook meer een soort van missionaris dan een directeur. Maar als directeur ben ik trots op het team van bijna 20 mensen, waar we samen werken aan een gezonde toekomst voor mens en dier.” Albert de Puijsselaar sluit daar bij aan. “Agriton is begonnen als pionier en heeft zich inmiddels bewezen als specialist. We zijn nog steeds in staat vernieuwend te werken. Een feit waar we na 25 jaar hard werken tijdens een jubileumfeest bij stil willen staan. We laten daar zien dat fermenteren eigenlijk al een eeuwenoud principe is. In voedselproductie wordt dat bijvoorbeeld toegepast voor het maken van wijn, bier, zuurkool en droge worst. Hetzelfde doen wij ook, maar dan in de bodem. Zo simpel is het eigenlijk.”

EM-Vereniging: Gefeliciteerd Agriton, bedankt voor jullie bestaan!

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/25-jaar-agriton-een-kringloop-in-balans/

Het dubbeldikke EM Magazine is weer uit!

Standaard

Inhoud-EM-Magazine-16-e1470139956410-1024x768

Onlangs is weer een nieuwe EM Magazine verschenen. Ook dit keer weer vol met interessante artikelen. Met onder meer:

EMMagazine_nr16_cover

 • Van recycle naar upspiral; eco-systemen optimaliseren
 • De werking van EM; de implosie-technologie
 • Terug naar eigen kweek
 • EM strobalen huis
 • Natuurrampen; EM helpt meer dan een handje
 • Zwemmen in EM
 • Waterzuiveringsstation die EM gebruiken
 • En nog veel meer…

Verkrijgbaar of te bestellen bij uw EM verkooppunten voor 5 euro.

Of wordt abonnee en steun de EM vereniging die dit magazine mogelijk maakt!www.embelgium.org

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/het-dubbeldikke-em-magazine-is-weer-uit/

Groen Drenthe werkt │ 2 september │ Assen

Standaard

Deze inspiratiedag, speciaal georganiseerd voor Drentse groene vrijwilligers, heeft dit jaar als thema: Hoe groen is de stad? Het programma bevat interessante workshops en leuke doe-activiteiten. Het doel is ontmoeting, kennisuitwisseling en netwerken met vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en milieu in Drenthe.

GroenDrentheWerkt1

Bij een van de workshops kunt u leren zelf Bokashi te maken van bijvoorbeeld uw etensresten. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. De organische resten worden luchtdicht gefermenteerd voor een optimaal fermentatieproces waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan. Met Bokashi maakt u van uw eigen organische resten een optimale bodemverbeteraar. Hoe groen is dat !?

Zes Drentse natuurorganisaties organiseren, samen met studenten van het Noorderpoortcollege, voor de derde keer deze inspiratiemiddag. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in en rond het Duurzaamheidscentrum Assen.

Voor meer informatie en inschrijven, kijk op: http://groendrenthewerkt.nl/.

Bekijk hier het programma van Groen Drenthe werkt – Inspiratiemiddag_Hoe_groen_is_de_stad

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/groen-drenthe-werkt-%E2%94%82-2-september-%E2%94%82-assen/

‘Atleten’ in Artis beter dan olympische sporters

Standaard

Microlympics_Schermafbeelding2016-08-04om17.17.29-300x200

Amsterdam – De Olympische Spelen starten vandaag in Rio de Janeiro. Maar ook in Artis in Amsterdam staat een aantal waanzinnige ‘atleten’ te popelen om in actie te komen. Daar beginnen vandaag namelijk de Microlympics. Want als microben mee konden doen aan de Spelen, zouden ze alle menselijke records verbreken.

Zo roeit het roeipootkreeftje 12 keer zijn lichaamslengte per seconde, en stoot de poepschimmel zijn sporen weg met wel 90 km per uur. En als de rondworm even groot zou zijn als zwemster Ranomi Kromowidjojo, zou hij de 50 meter vrije slag afleggen in 19,23 seconden. Welkom in de microwereld.

Microlympics-tour

“Met de Microlympics laten we de bijzondere eigenschappen van micro-organismen zien”, vertelt laborant Jasper Buikx van museum Micropia, dat op het terrein bij Artis ligt. Hij geeft tijdens de Microlympics een tour door het museum. De tour geeft een interessant inkijkje in een wereld waar maar weinig mensen wat van af weten.”Micro-organismen of microben zijn alle levende organismen die niet met het blote oog te zien zijn”, zegt Buikx. Daarom kunnen de bezoekers tijdens de tour ‘high-tech microscopen’ gebruiken om de micro-beestjes te bewonderen. “We laten bijvoorbeeld de 50 micrometer vrije slag zien. Bij deze zwemrace vertellen we waarom bepaalde microben nou zo snel zijn en hoe we ze precies kweken.”

Poepschimmel

Microlympics_1_Schermafbeelding2016-08-04om16.56.50-300x200

“Veel microben vertonen vaardigheden van een olympische sport. Neem bijvoorbeeld de poepschimmel”, zegt Buikx. “Dat is een soort stengeltje met een waterballon erop waar zijn sporen in zitten. Die sporen verspreidt hij om zich voort te planten. Hij pompt zijn ‘waterballon’ net zo lang op tot ‘ie springt, waardoor de sporen worden weggeschoten met een snelheid van 90 kilometer per uur.”  Daarmee ‘gooit’ de poepschimmel bijna vijf keer zo ver als de menselijke recordhouder. Het record kogelstoten voor de mens is 23,1 meter. Deze microbe schiet zijn sporen tot wel 2 meter ver weg. Vertaald naar menselijke verhoudingen zou dit maar liefst 120 meter ver zijn.

De Microlympics zijn van 5 augustus t/m half september te zien in Micropia

Foto en video: Micropia

ONZE BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/atleten-in-artis-beter-dan-olympische-sporters/