Verslag van de jaarlijkse EM-dag bij Dick van der Maat op 12 mei 2018

De jaarlijkse EM-dag bij kwekerij Dick van der Maat in Boskoop was het afgelopen weekend weer een prachtig EM-feest. Zoals vaak op de EM-dag straalde de zon de hele dag. Het was drukker als ooit met EM-fans uit het gehele land en uit Belgie. De Acers, Japanse Esdoorns opgegroeid met EM stonden er dit jaar bijzonder weelderig bij. De gehele dag is het erg druk gebleven. Mensen bleven langer dan ooit.

Het lijkt erop dat de EM meer aan het doorbreken is en wijder geaccepteerd wordt. De zorg over onze bijen, vlinders en insecten zal hiermee te maken hebben want EM is een bijzonder goede oplossing om de landbouw en onze tuinen vrij te maken en houden van pesticiden en insecticiden.

Ook was er veel belangstelling voor de nieuwe Hado producten (de laatste uitvinding van prof. Higa de uitvinder van EM) waar veel bij uit te leggen en te ervaren is.

Hieronder een aantal ervaringen van EM-fans:

Hado

 • Iemand vertelde dat hij in december als een van de eersten een Hado om zijn moestuin had gemaakt en tot nu toe geen last heeft van slakken.
 • De Acers van de piramide-tuin in Almere doen het sinds het Hadoveld bijzonder goed in vergelijking met de afgelopen 5 jaar.
 • Een aantal mensen waren al aan het experimenteren met Hado in hun tuin en een aantal besloten – na het te hebben gevoeld (ervaren) en gehoord – er mee aan de slag te gaan.
 • De Hado halo’s hadden bij iedereen het effect dat zij stil in hun hoofd werden. Dit is zeer opmerkelijk. Yogi’s in India kost het jaren van geconcentreerde inspanning om een dergelijk effect te bereiken!
 • Vrijwel iedereen kon de verschillen voelen tussen de 8 EM Hado-bronnen (die met verschillende ingrediënten gemaakt waren).
 • Een massage therapeute merkte dat het behandelen van mensen gemakkelijker is als men een Hadohalsketting en/of een Hado Halo om heeft. Alles verloopt vloeiender.


Gezondheid en Wellness tips

 • Tip: Wipe & Clean op je lakens spuiten om in de zomer in een koel bed te stappen;
 • Tip: Spuit Wipe & Clean over je armen als zonnebrandmiddel alternatief;
 • Tip: EM-X Gold en Microferm/EM-A op het gezicht sprayen, hierdoor ga je er jonger uitzien doordat rimpels verdwijnen;
 • Tip: Doe Microferm of EM-X Gold in een diffuser/aromalamp om het effect van EM in de lucht te verspreiden;
 • Tip: poetst je tanden met Wipe & Clean of Super CeraC poeder en je slechte adem kan verdwijnen;
 • Tip: sprayen van Microferm/EM-A over groenten en vlees om ze langer goed te houden en slappe groenten op te pimpen.
 • Dankzij EM-X Gold en hasjolie is iemand, die op de rand stond om dood te gaan, weer helemaal hersteld. Zij vertelde dat zij de eerste fles in 1 keer leeg dronk en toen al voelde dat haar lichaam weer begon te leven.
 • Er was een man die urinetherapie deed met EM (een therapie uit India). Maak EM-Actief met eigen ochtendurine 1 EM-1, 1 rietsuikermelasse, urinewater (50% urine/50%water). Urinetherapie is gezond voor je lichaam, EM optimaliseert je urine.
 • Een vrouw die snel last heeft van blaasontstekingen en jeuk vertelde dat zij baat heeft van plaatselijk deppen met EM-A.

Honden

 • Spuit Wipe & Clean op de droge neus van een hond en in korte tijd wordt hij weer nat (een droge neus is een slecht teken voor een hond).
 • De hond van een mevrouw gedraagt zich sinds het gebruik van Bio Bokashi voor vleeseters veel levendiger.
 • De hond van een andere mevrouw had blaasontsteking en moest er ’s nachts steeds uit. Dit hield op zodra de hond Bokashi voor vleeseters krijgt.

EM-A/ Microferm en de tuin

 • Iemand die zeer goede ervaringen had met toepassing van EM-A bij het kweken van groente en fruit in een kas had dit ook toegepast bij een paar wietplanten. Deze waren echter zo groot gegroeid dat hij ze in het vervolg in een hoek moet planten omdat hij er anders zelf niet meer langs kan.
 • Er was een koppel dat overtuigd was geraakt van de kracht van EM doordat zij binnen 1 week effect zagen van hun eigen GFT-Bokashi. Een totaal verwaarloosde en kunstmatig bemeste grond had na een week al weer wormen en andere beestjes.

Gut Microbes Could Play a Role in Heart Disease Too

Look after your microbiome!

Research has shown that having the right gut microbes can reduce the risk of heart disease – if you’re a mouse. Now, our latest study, published in the European Heart Journal, shows that this might be true for humans, too.

Most people know that the risk factors for heart disease are high blood pressure, high cholesterol and smoking. But these factors are not very good at predicting heart disease in younger people, in women and in some ethnic groups.

A poor gut microbiome could be the missing risk factor we’ve been looking for.

One of the ways that the risk of heart attack or stroke is assessed is by measuring the hardening of the arteries. This measure, called arterial stiffness, is not strongly associated with high cholesterol or smoking, but it is closely related to inflammation.

Inflammation is our body’s normal response to injury, but when it is too high, in a way that is not a response to injury, it can cause many diseases, such as arthritis and eczema.

Studies have shown that the more inflammation a person has, the higher their risk of heart disease and of having artherosclerotic arteries.

Recently, several large clinical studies have shown that inflammation is a key factor in the development of heart disease and stiffening of the arteries.

In one study, giving people a drug that reduces inflammation brought down the number of heart attacks in people who had already had one heart attack. It also brought down their risk of cancer.

But how can we reduce inflammation without fancy drugs? Avoiding obesity and smoking are a good start, but the good bacteria that live in our gut can also help.

We can improve our gut bacteria

The microbes that live in our gut seem to be important in preventing a number of diseases caused by inflammation such as psoriatic arthritisdiabetes and gut conditions like inflammatory bowel disease.

In all of these diseases, it has been found that there is a lack of diversity of healthy gut bacteria, which means there are fewer kinds of microbes.

In our study, we found that women with more hardening of the arteries have lower microbial diversity in their gut, and that the women with healthier arteries have more diversity.

Not only that, certain beneficial substances produced by microbes were also seen at higher levels in the blood of people with healthier arteries. This substance, indoleproprionic acid, has previously been shown to predict a lower risk of developing diabetes. Bacteria in the gut produce more indoleproprionic acid when a person eats a diet high in fibre.

Overall, we found that almost 10% of the amount arterial hardening was explained by the gut microbes and substances produced by the microbes. In comparison, cholesterol levels, smoking, diabetes and middle obesity explained less than 2% of this measure of risk of heart disease.

This is very exciting because, unlike genetic risks, which we can’t do much about, the microbes in the gut and the substances they produce can be changed.

One way to influence the gut microbes is to eat good bacteria. This can be done by eating probiotic foods or supplements, or by having a faecal transplant.

This method has worked for diabetes in a pilot study. Scientists gave gut microbes from healthy people to people with diabetes. After a few weeks, the diabetes improved and the microbes in the gut were changed. These type of studies could also be done for heart disease and other conditions.

Another way is to change what we eat. The good bacteria in our gut grow better when we eat a diet rich omega-3 (found in fish oil) or in dietary fibre, which is found in fruit and veg and is also particularly high in foods such as wholemeal bread, nuts, oats, beans and dark chocolate.

The links between gut microbes and our health are good news because we can do something to increase their diversity.

Ana Valdes, Associate Professor and Reader, University of Nottingham.

Bron: https://www.sciencealert.com/gut-microbes-could-be-playing-a-role-in-heart-disease-risk-too-microbiome-health

EM keramiek in hondenhalsband weert teken

Op internet lezen we steeds vaker over goede ervaringen met EM Keramiek pijpjes verwerkt in een halsband voor honden. Bij honden die deze halsband een tijdje dragen worden aanzienlijk minder teken op de vacht waargenomen en ook het aantal tekenbeten is enorm verminderd. Hoe werkt het?

EM Keramiek is onderdeel van de EM-technologie. Dit is ontwikkeld door prof. Teruo Higa en gebaseerd op verschillende het principes. Een belangrijk onderdeel van zijn theorie is het overdragen van informatie en energie door resonantie. Higa stelt dat een stof die intensief met een bepaalde frequentie in contact komt gedurende lange tijd als zodanig herkenbaar blijft.

Klei

Een materiaal dat heel goed een ontvangen frequentie (en daardoor informatie) kan vasthouden is silicium. Het wordt daarom o.a. gebruikt in computers. De processoren van onze computers bestaan uit chips die silicium als basismateriaal bevatten. Silicium is een belangrijk bestanddeel van klei. Informatie die in klei is opgeslagen wordt hierdoor ook weer afgegeven. Klei kan allerlei frequenties opnemen en weer afgeven. De informatieoverdracht van klei aan haar omgeving is dus wisselend. De reden hiervoor is dat klei een week product is. Maken we echter van klei keramiek (door het te bakken bij hoge temperatuur) dan wordt het star en houdt het haar vorm en daardoor de informatie veel beter vast. Het geeft dan zowel qua vorm als informatie een afdruk aan haar omgeving.

Daarom liet Higa klei met EM fermenteren en vervolgens tot keramiek bakken bij zeer hoge temperatuur. De informatie (trilling) die door het fermenteren op de klei werd overgebracht blijft hierdoor in de klei aanwezig. De EM-X keramiek werkt dan als een soort katalysator, een stof die de snelheid van een bepaalde reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

EM Keramiek heeft dus een specifieke trilling en zendt deze trilling uit naar haar omgeving. De omgeving resoneert mee en de herstellende/regenererende kracht van EM doet zijn werk.

Foto Dierbewust.nl

Bescherming

Honden worden als het ware beschermd door de gunstige trilling. In de praktijk blijkt dat teken minder voorkomen of zich minder vastbijten in een hond met een EM keramiek in de halsband.

Er zijn diverse webwinkels die deze halsbanden aanbieden of je kunt zelf een halsband maken.

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/em-keramiek-in-hondenhalsband-weert-teken/

Bokashi bij bijeenkomst Circulair Terreinbeheer

EM Agriton was op 16 april aanwezig bij een bijeenkomst van Circulair Terreinbeheer. Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, behandeld als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Dit past binnen de circulaire economie die hoog op de agenda staat in Nederland. Het is een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Het ontstaan van afval en het gebruik van hulpbronnen wordt tot een minimum beperkt. Biomassa is natuurlijk kapitaal.

EM Agriton verzorgde een bijdrage over Bokashi. Lees het volledige verslag door de organisatie. Hieronder de beknopte informatie.

 

Ruim 70 circulair denkende professionals troffen elkaar in het provinciehuis in Zwolle om daar vakkennis en ervaring uit te wisselen. Centraal thema: de waarde van maaisel, van praktijk tot beleid. Het was de derde bijeenkomst die georganiseerd werd door het kernteam van het programma Circulair Terreinbeheer.

Terug op de werkvloer kregen veel deelnemers de vraag: “En, hoe was het?” Sommigen herinnerden zich vooral de opluchting van de wormenpionier uit Winterswijk toen hij hoorde van een recente uitspraak van de Raad van State. “Even leek het erop dat we pieren voortaan als landbouwhuisdieren moesten gaan zien. Dat zou betekenen dat we met emissiegetallen te maken zouden krijgen. Gelukkig blijkt dit nu van de baan. Wormen vallen niet onder de categorie vee.” Maar er gebeurde die dag nog veel meer in Zwolle.

Het dagprogramma bestond uit verschillende delen. Na het plenaire deel waarin het kernteam Circulair Terreinbeheer het laatste nieuws presenteerde was er ruimte voor ‘Open Space’ waarbij er een podium werd gecreëerd voor onderwerpen uit de praktijk. Na de lunch waren er verdiepende workshops en ging de dagvoorzitter in gesprek met gedeputeerde Hester Maij van de Provincie Overijssel, met beleidsmaker Jan van Bergen van het ministerie van I&W en met kwartiermaker Erik Back van Mineral Valley Twente uit de regio.

Open Space
Beleidsmakers en trekkers van de pilots hadden elkaar veel te vertellen. Daarom was er tijdens de bijeenkomst ruimte voor een Open Space-sessie, een ander woord voor ‘podium voor de praktijk’. Iedereen kon een gespreksthema naar voren brengen. Andere deelnemers die het daar ook over wilden hebben, sloten zich aan bij dat thema. Er bleken negen gespreksonderwerpen te zijn. Enkele voorbeelden zijn:

OMAB
Hoe kun je biomassa c.q. maaisel gebruiken als bodemverbeteraar? Daarbij kwamen twee aandachtspunten naar voren. 1) Hoe krijg je de landbouw als afnemer goed in het proces, zodat die het maaisel graag wil gebruiken? Er zijn allerlei mogelijkheden, maar het principe van kleinschaligheid is een belangrijke voorwaarde voor succes. Mensen moeten elkaar kennen. 2) Het logistieke probleem om het bermmaaisel op de goede plek te krijgen binnen een straal van vijf kilometer. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Motto: als het dicht bij huis gebeurt is bijna alles te regelen.

Bokashi en Vermicompost

Gesteld werd dat toepassing van beide technieken veel mogelijkheden biedt om de bodem weer vruchtbaar te maken. De vragen waren vooral praktisch van aard: hoe zit het met de logistiek, hoe gaan we het organiseren. En er waren vragen over wetgeving. Er werd een pleidooi gehouden om praktijkkennis beter te coördineren, bijvoorbeeld in werkgroepen.

Meer informatie op https://circulairterreinbeheer.nl/

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-bij-bijeenkomst-circulair-terreinbeheer/

Voedselbos in Schoorl nu ook EM Verkooppunt

In Schoorl is Myriam Prent met medebewoners al een paar jaar bezig met het vormen van een voedselbos. Het voormalig braakliggend terrein rondom woonpand verandert in een kleinschalig voedselbos met onder meer (eetbare) bijenplanten en diverse fruitsoorten. De bewoners hebben ook een complete keukenkringloop met buurtcompost opgezet.

“De bodem is erg verdicht en het kost tijd om weer een gezonde structuur en een actief bodemleven te krijgen. We zijn een paar dagen bezig geweest om handmatig de bodem losser te maken. Ik ben Compostmeester en maak zelf ook bokashi. Beiden zijn erg nuttig voor het herstel van de bodem. Op de plekken waar we dit hebben toegepast zijn de bomen goed aangeslagen en groeien goed. Iedereen kan komen kijken hoe we hier bezig zijn”, licht Myriam toe.

Myriam Prent

“Ik werk nu zo’n 30 jaar met wilde planten. Via natuurgeneeskunde en op natuurplekken. Je ontdekt hoe alles samen vooruitwerkt voor een goede voedingsbodem. Dus toen ik een stukje kale aarde kreeg was het recept voor supervoeding vlot samengesteld. Spontane planten deden hun werk, ik ging op allerlei manieren composteren en het bodemleven hielp mee. Het werd een smakelijk landschapje met kringloop en dat voelde goed. Inmiddels 100% natuur-tuinvrouw en blij met ontwikkelen speelse eetnatuur en groene sociale projecten”.

Myriam Prent biedt workshops, advies en projectbegeleiding aan en is lid van het Compostgilde. Sinds kort is zij ook EM verkooppunt.

Meer informatie op www.facebook.com/ProefdeAardeEetbaarLandschap

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/voedselbos-in-schoorl-nu-ook-em-verkooppunt/

Nieuwe verkooppunten

      Geen reacties op Nieuwe verkooppunten

Dit jaar zijn weer er weer veel nieuwe verkooppunten bij gekomen. Daar zijn we erg blij mee!

Bij de meeste verkooppunten kun je terecht voor de Bokashi-keukenemmer en Bokashi-starter. Wipe&Clean staat ook bij en deel in de schappen. Is er een product niet op voorraad? Vraag naar de mogelijkheden bij je verkooppunt. Bekijk ook in de lijst het dichtstbijzijnde verkooppunt of webwinkel.

De Ieme Natuurvoeding in Borger

Natuurwinkel Puur & Vitaal in Roosendaal

Natuurwinkel in Zoetermeer

Ekolander in Lelystad

Ekoplaza in Deventer

Proef de Aarde in Schoorl

Simply Delicious in Velp

Natuurwinkel de Groene Tak in Voerendaal

Natuurwinkel in Overveen

Smaak voor Groen in Den Haag

De Weide Natuurvoeding in IJsselstein

Gooody Fooods in Zwolle

Wereldwinkel in Woudenberg/Maarn

Natuurwinkel in Amstelveen

Ekoplaza in Delft

Bron: https://www.emnatuurlijkactief.nl/